SAHIH AL-BUKHARI – KITAB TAQDIR

Sesi 1 – Bab – Dakwat Pen Telah Pun Kering Dengan Diketahui Allah
Sesi 2 – Bab – Firman Allah: “Keputusan Allah adalah Sesuatu Ketentuan”
Sesi 3 – Bab – Nazar Mencampakkan Seseorang Hamba Itu Kepada Taqdir
Sesi 4- Bab – Orang Yang Berlindung Dengan Allah Daripada Nasib Yang Malang