SAHIH AL-BUKHARI – KITAB WUDHU’

SESI 1 – Bab – Hadith-hadith Tentang Wudhu’
SESI 2 – Bab – Sembahyang Tidak Diterima Tanpa Bersuci
SESI 3 – Bab – Orang Yang Tidak Berwudhu’ Kerana Syak Sehinggalah Dia Yakin
SESI 4 – Bab – Mengucapkan Bismillah Ketika Memulakan Segala Pekerjaan Yang Baik
SESI 5 – Bab – Tidak Boleh Mengadap Kiblat Ketika Membuang Air Besar Atau Air Kecil Kecuali Dekat Binaan, Dinding Atau Seumpamanya
SESI 6 – Bab – Beristinja’ Dengan Air
SESI 7 – Bab – Tidak Boleh Seseorang Itu Memegang Kemaluannya Dengan Tangan Kanan Ketika Kencing
SESI 8 – Bab – Berwudhu’ (Dengan Membasuh Setiap Anggota Wudhu’) Tiga-tiga Kali
SESI 9 – Bab – Membasuh Tumit & Bab – Membasuh Kedua Belah Kaki Dalam Keadaan Berselipar Dan Tidak Boleh Menyapu Di Atas Selipar
SESI 10 – Bab – Mencari Air (Untuk Berwudhu’) Apabila Telah Hampir Waktu Sembahyang
SESI 11 – Bab – Apabila Anjing Minum Di Dalam Bekas Seseorang Daripada Kamu Maka Hendaklah Dia Membasuhnya Tujuh Kali.
SESI 12 – Bab – Orang Berpendapat Tidak Perlu Berwudhu’ Melainkan Kerana Keluar Sesuatu Daripada Dua Jalan Keluar Iaitu Qubul Dan Dubur
SESI 13 – (Sambungan) Bab – Orang Berpendapat Tidak Perlu Berwudhu’ Melainkan Kerana Keluar Sesuatu Daripada Dua Jalan Keluar Iaitu Qubul Dan Dubur
SESI 14 – Bab – Seseorang Yang Menolong Temannya Berwudhu’ & Bab – Membaca Al-Quran Selepas Berhadath
SESI 15 – Bab – Orang Yang Tidak Berwudhu’ Melainkan Kerana Pengsan & Bab – Menyapu Kepala Semua Sekali & Bab -Membasuh Kaki Hingga Ke Buku Lali
SESI 16 – Bab -Menggunakan Sisa Atau Lebihan Air Wudhu’ (Air Yang Digunakan Oleh Orang Lain Untuk Berwudhu’)
SESI 17 – Bab -Seseorang Berwudhu’ Bersama Isterinya & Berwudhu’ Dengan Menggunakan Air Lebihan Wudhu’ Perempuan & Bab – Nabi s.a.w Menuangkan Sisa Wudhu’nya Ke Atas Orang Yang Pengsan
SESI 18 – Bab – Berwudhu’ Menggunakan Baldi Kecil & Bab – Berwudhu’ Menggunakan Air Satu Cupak
SESI 19 – Bab – Apabila Seseorang Memasukkan Kedua-dua Kakinya Ke Dalam Khuf Dalam Keadaan Kakinya Bersih
SESI 20 – Bab – Berwudhu’ Kerana Tidur Dan Orang Yang Berpendapat Tidak Perlu Berwudhu’ Kerana Mengantuk Sekali Dua Atau Tersengguk & Bab- Berwudhu’ Tanpa Berhadath.
SESI 21 – Bab – Termasuk Dosa Besar Tidak Menjaga Diri Daripada Air Kencing Sendiri & Bab -Membasuh Air Kencing
SESI 22 – Bab – Nabi Dan Para Sahabat Membiarkan Seorang Desa (Kampung Pedalaman) Sehingga Dia Selesai Kencing Di Dalam Masjid
SESI 23 – Bab – Air Kencing Kanak-kanak & Bab – Kencing Sambil Berdiri Dan Duduk
SESI 24 – Bab – Membasuh Darah & Bab – Membasuh Mani Dan Menyentalnya
SESI 25 – Bab – Jika Seseorang Membasuh Air Mani Atau Selainnya Tetapi Kesannya Tidak Hilang & Bab – Air Kencing Unta Dan Binatang-binatang Lain
SESI 26 – Bab – Najis-najis Yang Terjatuh Ke Dalam Minyak Sapi Dan Air & Bab- Kencing Di Dalam Air Yang Tenang
SESI 27 – Bab – Apabila Diletakkan Di Atas Belakang Orang Yang Sedang Bersembahyang Kotoran Ataupun Bangkai, Sembahyangnya Tidak Terbatal
SESI 28 – Bab -Tidak Harus Berwudhu’ Dengan Nabiz (Iaitu Air Rendaman Buah Kurma Kering) Dan Dengan Sesuatu Yang Memabukkan.
SESI 29 – Bab – Perempuan Membasuh Darah Dari Muka Ayahnya (Abu Al-‘Aaliah Berkata, “Kamu Sapulah Kakiku Kerana Ianya Sakit”)
SESI 30 – Bab – Memberus Gigi & Bab – Memberikan Berus Gigi Kepada Orang Yang Tua
SESI 31 – Bab – Kelebihan Orang Yang Bermalam Dalam Keadaan Berwudhu’