Sunan Abi Daud – Kitab Qurban – Sesi 2 – (Sambungan) Bab – Kewajipan Qurban & Bab -Berqurban Untuk Si Mati & Bab – Bolehkah Seseorang Yang Memotong Rambutnya Ketika Memasuki Hari Ke Sepuluh Zulhijjah Sedangkan Dia Ingin Berqurban?

VIDEO – [Durasi – 5m 50s] – Sesi 2 – MATAN HADITH – Sunan Abi Daud – Kitab Qurban
VIDEO – [Durasi – 1j 32m 42s] – Sesi 2 – Kewajipan Qurban – [Sunan Abi Daud – Kitab Qurban]

TANDA MASA TAJUK PERBINCANGAN

01- 00:00:06 – Terjemahan Matan Hadith

02- 00:03:23 – Bab – Kewajipan Berqurban, Sambungan Hadith No 2

03- 00:15:55 – Khilaf Ulama’ Tentang Hari Raya Qurban

04- 00:26:16 – Syariat Islam Semuanya Ada Asal Usulnya

05- 00:29:29 – Maksud Perkataan “Ar-Rajulu” Dan “Manihatun Untsa”

06- 00:44:40 – Kewajipan Berqurban 

07- 01:05:44 – Bab -Berqurban Untuk Si Mati 

08- 01:12:15 – Sanad Hadith Ini

09- 01:21:07 – Bab – Bolehkah Seseorang Yang Memotong Rambutnya Ketika Memasuki Hari Ke Sepuluh Zulhijjah Sedangkan Dia Ingin Berqurban?

10- 01:25:35 : Khilaf Ulama’ Tentang Masalah ini

MATAN HADITH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s