Misykat al-Masabih

1. Muqaddimah (Maulana Asri Yusoff)
1. Muqaddimah (Ust Shamsuddin Abdul Rahman)
2. Kitab Iman (Maulana Asri Yusoff)
2. Kitab Iman (Ust Shamsuddin Abdul Rahman)
3. Kitab Dosa-dosa Besar Dan Tanda-tanda Munafik (Ust Shamsuddin Abdul Rahman)
4. Kitab Was-Was (Ust Shamsuddin Abdul Rahman)
5. Kitab Taqdir (Ust Shamsuddin Abdul Rahman)
6. Kitab Azab Kubur (Ust Shamsuddin Abdul Rahman)
7. Berpegang Teguh Kepada al-Quran Dan As-Sunnah (Ust Shamsuddin Abdul Rahman)
                              8. Kitab Ilmu (Ust Shamsuddin Abdul Rahman)
9. Kitab Bersuci 
                            10. Kitab Mandi (Ghusl)  Semasa