Kitab Berpegang Teguh (SYARAHAN HADITH OLEH UST SHAMSUDDIN ABD RAHMAN)

Sesi 1 – Bab – Muqaddimah
Sesi 2 – Bab – Sesiapa Yang Mengadakan Perkara Baru Dalam Urusan Kami Ini Maka Ianya Tertolak
Sesi 3 – Bab – (Sambungan) Sesiapa Yang Menngadakan Perkara Baru Dalam Urusan Kami Ini Maka Ianya Tertolak
Sesi 4 – Bab – (Sambungan) Sesiapa Yang Menngadakan Perkara Baru Dalam Urusan Kami Ini Maka Ianya Tertolak
Sesi 5 – Bab -Takrif Bid’ah Mengikut Bahasa Dan Syariat
Sesi 6 – Bab – Tiga Golongan Yang Dibenci Oleh Allah
Sesi 7 – Bab – (Sambungan) Tiga Golongan Yang Dibenci Oleh Allah
Sesi 8 – Bab – Besederhana Dalam Ibadat
Sesi 9 – Bab – Sikap Keatas Kelonggaran (Rukhsah) Yang Diberikan Oleh Nabi s.a.w
Sesi 10 – Bab – Kamu Lebih Tahu Tentang Perkara “Dunia” Mu
Sesi 11 – Bab – Nabi Datang Sebagai Pemberi Ingatan
Sesi 12 – Bab – Tiga Golongan (Sikap) Apabila Manusia Menghadapi Pentunjuk Dan Ilmu Yang Diterima Dari Allah
Sesi 13 – Bab – Ayat “Muhkamat” Adalah Pokok (isi) al-Quran
Sesi 14 – Bab -Takrif Ayat-ayat ‘Muhkam’ Dan ‘Mutasyabihat’
Sesi 15 – Bab – Sabda Rasullullah s.a.w, ” Akan Ada Di Akhir Zaman Penipu-penipu Besar Dan Sangat Licik…Jauhkanlah Diri Kamu Dari Mereka”
Sesi 16 – Bab – Sabda Rasullullah s.a.w, “Jangan Kamu Membenarkan Ahli Kitab
Sesi 17 – Bab – Pembela Nabi-nabi Berpegang Teguh Dengan Sunnah Nabi Mereka
Sesi 18 – Bab – “Sesiapa Yang Mengajak Kepada Petunjuk Allah, Dia Akan Mendapat Pahala Sebanyak Pahala Orang Yang Mengikutinya
Sesi 19 – Bab – Sabda Rasulullah s.a.w, ” Islam Bermula Dengan Asing Dan Ia Akan Kembali Sebagaimana Ia Bermula, Maka Akan Bertuahlah Orang-orang Yang Asing”
Sesi 20 – Bab – Sabda Rasulullah s.a.w, ” Iman Akan Masuk Ke Madinah Sebagaimana Ular Masuk Ke Lubangnya”
Sesi 21 – Bab – Nabi Adalah Penyeru Kepada Islam Dan Syurga. Ada Yang Menerima Dan Ada Yang Menolak
Sesi 22 – Bab – Akan Ada Orang Yang Hanya Menerima al-Quran Tetapi Menolak Hadith
Sesi 23 – Bab – Berpegang Teguhlah Dengan Sunnah Nabi s.a.w. Jauhi Bid’ah
Sesi 24 – (Sambungan) Bab – Berpegang Teguhlah Dengan Sunnah Nabi s.a.w. Jauhi Bid’ah
Sesi 25 – (Sambungan) Bab – Berpegang Teguhlah Dengan Sunnah Nabi s.a.w. Jauhi Bid’ah
Sesi 26 – (Sambungan) Bab – Berpegang Teguhlah Dengan Sunnah Nabi s.a.w. Dan Jauhi Bid’ah
Sesi 27 – Bab – Hadith “Berwaspadalah Kamu Dengan Perkara-perkara Baru Dalam Agama…”
Sesi 28 – (Sambungan) Bab – Hadith “Berwaspadalah Kamu Dengan Perkara-perkara Baru Dalam Agama…”
Sesi 29 – (Sambungan) Bab – Hadith “Berwaspadalah Kamu Dengan Perkara-perkara Baru Dalam Agama…”
Sesi 30 – Bab : Hendaklah Mengikut Jalan Yang Lurus
Sesi 31 – (Sambungan) Bab – Hendaklah Mengikut Jalan Yang Lurus
Sesi 32 – (Sambungan) Bab- Hendaklah Mengikut Jalan Yang Lurus
Sesi 33 – (Sambungan) Bab – Hendaklah Mengikut Jalan Yang Lurus
Sesi 34 – (Sambungan) Bab – Hendaklah Mengikut Jalan Yang Lurus
Sesi 35 – (Sambungan) Bab – Hendaklah Mengikut Jalan Yang Lurus
Sesi 36 – (Sambungan) Bab – Hendaklah Mengikut Jalan Yang Lurus
Sesi 37 – (Sambungan) Bab – Hendaklah Mengikut Jalan Yang Lurus
Sesi 38 – (Sambungan) Bab – Hendaklah Mengikut Jalan Yang Lurus
Sesi 39 -(Sambungan) Bab – Hendaklah Mengikut Jalan Yang Lurus
Sesi 40 – (Sambungan) Bab – Hendaklah Mengikut Jalan Yang Lurus
Sesi 41 – (Sambungan) Bab – Hendaklah Mengikut Jalan Yang Lurus
Sesi 42 – (Sambungan) Bab – Hendaklah Mengikut Jalan Yang Lurus
Sesi 43 – (Sambungan) Bab Hendaklah Mengikut Jalan Yang Lurus
Sesi 44 – (Sambungan) Bab – Hendaklah Mengikut Jalan Yang Lurus
Sesi 45 – (Sambungan) Bab – Hendaklah Mengikut Jalan Yang Lurus
Sesi 46 – Bab – Al-Quran Turun Dengan Lima Bentuk