Kitab Taqdir (SYARAHAN HADITH OLEH UST SHAMSUDDIN ABD RAHMAN)

Sesi 1 – Bab – Apakah Yang Dimaksudkan Dengan ‘Qadar’
Sesi 2 – Bab – Pandangan Imam al-Ghazali Tentang Nama-nama Allah Yang Baik
Sesi 3 – Bab – Untuk Mengetahui Tentang Taqdir Wajib Melalui Al-Quran Dan Hadith
Sesi 4 – Bab – Nabi Adam Dan Musa Berhujjah Di Sisi Allah
Sesi 5 – (Sambungan) Bab – Nabi Adam Dan Musa Berhujjah Di Sisi Allah
Sesi 6 – Bab – Peringkat Kejadian Manusia Dan Penetapan Taqdir
Sesi 7 – (Sambungan) Bab – Peringkat Kejadian Manusia Dan Penetapan Taqdir
Sesi 8 – (Sambungan) – Bab – Peringkat Kejadian Manusia Dan Penetapan Taqdir
Sesi 9 – Bab – Sikap Manusia Terhadap Taqdir
Sesi 10 – (Sambungan) Bab – Sikap Manusia Terhadap Taqdir