Jami’ at-Tirmizi – Kitab Jual Beli (Syarahan Hadith Oleh Ust Muhd Hanief Awang Yahaya)

Sesi 1 – Bab – Meninggalkan Perkara Syubhah
Sesi 2 – Bab – Berhubung Dengan Makan Riba
Sesi 3 – Bab – Memulakan Perniagaan Di Awal Pagi
Sesi 4 – Bab – Berhubung Dengan Sukatan Dan Timbangan
Sesi 5 – Bab – Berhubung Dengan Larangan Daripada “Muhaqalah” Dan “Muzabanah”
Sesi 6 – Bab – Larangan Daripada Jual Beli “Gharar”
Sesi 7 – Bab – Bab – Larangan Menjual Sesuatu Yang Tiada Di Sisi Engkau
Sesi 8 – Bab – Larangan Daripada Menjual Haiwan Dengan Haiwan Secara Bertangguh
Sesi 9 – Bab – Berhubung Dengan “Sorf
Sesi 10 – Bab – Dua Orang Yang Berjual Beli Itu Mempunyai Pilihan
Sesi 11- Bab – Binatang Ternakan Yang Tidak Diperah Susunya
Sesi 12 – Bab – Membeli Kalung Emas Bersama Permata
Sesi 13 – Bab – Apabila Seseorang Yang Berhutang Jatuh Muflis
Sesi 14 – Bab – Al-Ihtikar (Menyorok Barang)
Sesi 15 – Bab – Menjual Air Yang Lebih
Sesi 16 – Bab – Larangan Menjual Hamba Perempuan Yang Menyanyi
Sesi 17 – Bab – Larangan Menjual Makanan Sehinggalah Diterima
Sesi 18 – Bab – Larangan Menjual Kulit Bangkai Dan Berhala
Sesi 19 – Bab – Larangan Mengambil Kembali Pemberian
Sesi 20 – Bab – Larangan Dari “Najasy” Dalam Jual Beli
Sesi 21- Bab – “Munabadzah” Dan “Mulamasah
Sesi 22 – Bab – Penetapan Harga