SUNAN ABI DAUD – KITAB JIHAD

Sesi 1 – Muqqadimah Kitab Jihad & Matlamat Jihad
Sesi 2 – Bab – Hadith-hadith Tentang Hijrah & Kaitan Jihad Dengan Hijrah
Sesi 3 – Bab – Tentang Hijrah Adakah Sudah Terhenti & Tidak Ada lagi Hijrah Selepas Pembukaan Mekah Tetapi Yang Terus Ada Ialah Jihad Dan Niat & Orang Islam Yang Sebenarnya Ialah Orang Islam Yang Lain Terselamat Dari Lidah Dan Tangannya & Orang Berhijrah Yang Sebenarnya Ialah Orang Yang Meninggalkan Apa Yang Dilarang Oleh Allah
Sesi 4 – Bab – Tentang Tinggal Di Syam & Orang Mukmin Yang Paling Sempurna Ialah Orang Yang Berjihad Di Jalan Alllah Dengan Harta Dan Jiwa Raganya Dan Orang Yang Menyelamatkan Orang Lain Daripada Kejahatannya
Sesi 5 – Bab – Larangan Daripada Bertapa & Kelebihan Berperang Dengan Orang-orang Rom Melebihi Dari Berperang Dengan Bangsa-bangsa Lain & Meredah Laut Untuk Peperangan
Sesi 6 – (Sambungan) Bab – Meredah Lautan Untuk Berperang
Sesi 7 – (Sambungan) Bab – Meredah Lautan Untuk Berperang & Tiga Macam Orang Dijamin Allah Masuk Syurga
Sesi 8 – Bab – Tentang Kehormatan Isteri-isteri Orang-Orang Yang Keluar Berjihad & Orang Yang Mati Sebagai Pejuang & Kelebihan Berjaga (Berkawal) Di Sempadan
Sesi 9 – Bab – Tentang Berjaga Atau Berkawal Di Jalan Allah & Larangan Meninggalkan Lapangan Perang & “Berjihad”lah Menentang Orang-orang Musyrikin Dengan Harta Benda Kamu, Diri-diri Kamu Dan Lidah-lidah Kamu
Sesi 10 – Bab – Mansuhnya Seruan Umum Untuk Berjihad Dengan Adanya Seruan Khusus & Mendalami Agama Adalah Satu Tuntutan Sebagaimana Jihad
Sesi 11 – Bab- Keharusan Tidak Pergi Berperang Kerana Keuzuran & Keuzuran Yang Manakah Yang Dibenarkan Syara’ Untuk Tidak Keluar Berjihad? & Amalan Yang Mendatangkan Pahala Berperang Kepada Seseorang Walaupun Dia Tidak Keluar Berperang
Sesi 12 – Bab – Firman Allah : “Jangan Kamu Campakkan Diri-Diri Kamu Ke Dalam Kebinasaan” & Memanah, Permainan Dan Hiburan Yang Digalakkan Dalam Ialah Yang Ada Faedah Untuk Dunia Dan Akhirat
Sesi 13 – Bab – Tentang Orang Yang Berperang dan Mencari Dunia & Orang Yang Berperang Supaya Agama Islam Itu Menjadi Tinggi
Sesi 14 – Bab – Tentang Orang Yang Mati Syahid Diterima Syafaatnya & Kelebihan Umur Panjang Dan Beramal Soleh Dengan Ikhlas
Sesi 15 – Bab – Tentang Upah-upah Untuk Berperang & Orang Yang Keluar Hendak Berperang Sedangkan Kedua Ibu Bapanya Tidak Suka
Sesi 16 – Bab – Tentang Perempuan-perempuan Keluar Berperang & Berperang Bersama Dengan Pemimpin-pemimpin Yang Zalim & Orang Yang Mencari Kenderaan Orang Lain Untuk Berperang & Orang Yang Keluar Berperang Dengan Maksud Mendapat Pahala Dan Harta Ghanimah
Sesi 17 – Bab – Tentang Orang Yang Menjual Dirinya (Kepada Allah) & Bolehkah Menyerbu Musuh Seorang Diri? & Orang Yang Baru Memeluk Agama Islam Dan Terus Terbunuh Di Jalan Allah
Sesi 18 – Bab – Orang Yang Mati Dengan Senjatanya Sendiri & Berdoa Ketika Hendak Bertemu Musuh
Sesi 19 – Bab – Tentang Orang Yang Meminta Kepada Allah Untuk Mati Syahid
Sesi 20 – Bab – Tentang Larangan Memotong Jambul Kuda Dan Ekornya & Perintah Menjaga Binatang-binatang Kenderaan Dan Binatang-binatang Ternakan
Sesi 21 – Bab – Mengikat Kuda Dengan Tali Panah & Menggantung Loceng Di Tengkuk Binatang & Seruan Untuk Berjihad – “Wahai Pasukan Tentera Allah Naiklah Kenderaan Masing-masing”
Sesi 22 – Bab – Larangan Daripada Melaknat Dan Melaga-lagakan Binatang
Sesi 23 – Bab – Berdiri Di Atas Binatang Yang Dijadikan Sebagai Kenderaan & Tuan Punya Binatang (Kenderaan) Lebih Berhak Untuk Duduk Di Bahagian Hadapan
Sesi 24 – Bab – Tentang Perlumbaan Atau Pertandingan & Nabi s.a.w Memberi Galakan Kepada Orang Yang Menyediakan Persiapan Perang
Sesi 25 – Bab – Berlumba Lari & Bab – Muhallil
Sesi 26 – Bab – Tentang Larangan Daripada Mengambil Pedang Tanpa Sarung & Memakai Baju Besi
Sesi 27 – Bab – Tentang Bendera–bendera Dan Panji–panji & Meminta Pertolongan Kepada Allah Dengan Kuda-kuda Yang Kurang Bermutu Dan Orang-orang Yang Lemah
Sesi 28 – Bab – Orang Yang Menggunakan Syiar Atau Kod & Ucapan Seseorang Apabila Hendak Bermusafir & Doa Pada Ketika Hendak Mengucapkan Selamat Jalan Atau Selamat Tinggal
Sesi 29 – Bab – Apa Yang Diucapkan Seseorang Apabila Dia Naik Kenderaan & Apa Yang Diucapkan Oleh Seseorang Apabila Dia Berhenti Di Sesuatu Perhentian
Sesi 30 – Bab – Hari Yang Elok Bermusafir & Bersegera Untuk Memulakan Perjalanan (Bertolak Awal)
Sesi 31 – Bab – Orang Yang Bermusafir Dalam Kumpulan Melantik Salah Seorang Dari Mereka Sebagai Ketua & Setakat Manakah Boleh Taat Kepada Ketua (Pemimpin)?
Sesi 32 – Bab – Bilangan Yang Elok Untuk Sariyah, Rifaqaa Dan Jaisy
Sesi 33 – Bab – Seruan Kepada Musyrikin & Etika Perang & Antara Sebab Nabi s.a.w. Melantik Usamah Menjadi Panglima Perang
Sesi 34 – Bab – Menghantar Pengintip
Sesi 35 – Bab – Tentang Ketaatan Kepada Pemimpin & Tiada Ketaatan Dalam Melakukan Maksiat Kepada Allah & Larangan Bercita-cita Bertemu Dengan Musuh
Sesi 36 – Bab – Menyeru Orang-orang Musyrikin Kepada Islam Sebelum Memerangi Mereka & Nabi s.a.w. Selalu Memulakan Serangan Di Waktu Subuh
Sesi 37 – Bab – Tipu Helah Dan Strategi Dalam Perang & Tiga Keadaan Yang Seseorang Boleh Berdusta & Serangan Pada Waktu Malam
Sesi 38 – Bab – Serangan Mengejut Pada Waktu Malam
Sesi 39 – Bab – Berpaling Lari Meninggalkan Medan Perang
Sesi 40 – Bab – Tawanan Yang Dipaksa Kufur & Bab – Bersama-sama Pasukan Belakang & Bab – Atas Alasan Apakah Orang-orang Musyrikin Itu Diperangi? & Tujuan Islam Berperang & Bolehkah Membunuh Kafir Harbi Yang Menerima Islam Ketika Berperang?
Sesi 41 – Bab – Pengintip Dari Kafir Zimmi & Bab- Pengintip Dari Kalangan Kafir Musta’min & Hukuman Kepada Pengintip
Sesi 42 – Bab – Pada Waktu Manakah Elok Menggempur Musuh? & Bab – Diam Yang Diperintahkan Pada Ketika Berperang & Yang Berselerak Dalam Peperangan Hunain Bukannya Dari Kalangan Sahabat-sahabat Nabi & Bab – Bersikap Sombong Dalam Perang & Bab – Orang Yang Ditawan
Sesi 43 – Bab – Serang Hendap & Bab – Barisan-barisan Dalam Perang & Bab – Menghunus Pedang Pada Ketika Bertemu Musuh & Bab – Perlawanan Seorang Sama Seorang Sebelum Berperang & Bab – Larangan Daripada Melakukan “Mutslah” (Memotong-motong Anggota Tubuh Musuh)
Sesi 44 – Bab – Tentang Membunuh Orang-Orang Perempuan (Bolehkah Membunuh Perempuan, Kanak-Kanak, Orang Tua, Orang Cacat, Orang Sakit Dan Ilmuan-ilmuan Dalam Peperangan?)
Sesi 45 – Bab – Larangan Membakar Musuh Dengan Api & Bab – Orang Yang Menyewakan Binatang Ternakannya (Kenderaannya) Dengan Perjanjian Akan Dibayar Dengan Separuh Atau Dengan Perjanjian Akan Dibayar Dengan Bahagiannya
Sesi 46 – Bab – (Sambungan) Orang Yang Menyewakan Binatang Ternakannya (Kenderaannya) Dengan Perjanjian Akan Dibayar Dengan Separuh Atau Dengan Perjanjian Akan Dibayar Dengan Bahagiannya & Bab – Tawanan Yang Diberkas & Anak-anak Afra’ (Seorang Sahabiah) Dan Orang Yang Membunuh Abu Jahal
Sesi 47 – Bab -Tawanan Yang Disumpah, Dimaki, Dipukul Dan Diminta Dia Mengaku Atas Sesuatu Perkara
Sesi 48 – Bab – Membunuh Tawanan Dengan Tidak Dikemukakan Kepadanya Islam
Sesi 49 – Bab – Membunuh Tawanan Dengan Mengikat Dan Melemparinya Hingga Mati
Sesi 50 – Bab – Pengampunan Tawanan Tanpa Tebusan
Sesi 51- Bab – Tebusan Tawanan Dengan Harta Benda
Sesi 52 –(Sambungan) Bab – Tebusan Tawanan Dengan Harta Benda
Sesi 53 – Bab – Mengasingkan Dan Memisahkan Tawanan
Sesi 54 – Bab – Harta Yang Diperolehi Musuh Dari Orang-orang Islam
Sesi 55 – Bab – Keharusan Memakan Makanan Di Negeri Musuh
Sesi 56 – Bab – Keharusan Memakan Makanan Di Bumi Musuh
Sesi 57 – Bab – Harus Menggunakan Senjata Musuh Dalam Medan Perang
Sesi 58 – Bab – Tentang Pengkianatan Yang Dilakukan Terhadap Harta Rampasan Perang
Sesi 59 – Bab – Larangan Melindungi Orang Yang Berkhianat Terhadap Harta Rampasan Perang
Sesi 60 – Bab – Imam Boleh Tidak Memberi Salam Kepada Pembunuh Jika Difikirnya Patut
Sesi 61- Bab – Perempuan Dan Hamba Diberi Saguhati Daripada Harta Ghanimah
Sesi 62 – Bab – Bahagian Kuda Perang
Sesi 63 – Bab – Tentang Nafal
Sesi 64 – Bab – Saguhati Yang Diberikan Kepada Pasukan Tentera Yang Kecil Yang Keluar Dari Pasukan Tentera Yang Besar
Sesi 65 – Bab – Orang Yang Berpendapat Khumus Sebelum Nafal
Sesi 66 – Bab – Pasukan Pengintai Sebagai Pelindung Pasukan Umum
Sesi 67 – Bab – Sarriyah Mengembalikan Ghanimah Kepada Kumpulan Askar Pasukan
Sesi 68 – Bab – Tentang Nafal Berupa Emas, Perak Dan Harta Ghanimah Yang Mula-mula Diperolehi
Sesi 69 – Bab – Tentang Perjanjian Pemimpin Dengan Pihak Musuh Dan Berangkat Menuju Ke Arah Pihak Musuh Untuk Menyerangnya
Sesi 70 – Bab – Tentang Utusan-Utusan
Sesi 71- Bab – Perjanjian Damai Dengan Musuh
Sesi 72 – Bab- Menyerang Musuh Dengan Mengejut
Sesi 73 – Bab- Memberi Sesuatu Kepada Pemberi Berita Gembira
Sesi 74 – Bab – Datang Atau Pulang Pada Waktu Malam
Sesi 75 – Bab – Upah Untuk Orang Yang Membahagikan Harta Ghanimah