USUL DIRAYAT – MENGENALI HADITH PALSU

Sesi 1 – Muqaddimah – Sistem Riwayat Dan Dirayat
Sesi 2 – Usul No 1 – Hadith-hadith yang bercanggah dengan kebesaran Allah s.w.t dan menyerupakanNya Dengan Makhluk
Sesi 3 – Usul No 2 – Hadith-hadith yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kedudukan Nabi kita dan mengaibkan Baginda
Sesi 4 – Usul No 3 – Hadith-hadith yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kedudukan nabi-nabi dan mengaibkan mereka
Sesi 5 – (Sambungan) Usul No 3 – Hadith-hadith yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kedudukan nabi-nabi dan mengaibkan mereka
Sesi 6 – (Sambungan) Usul no 3 – Hadith yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kedudukan nabi-nabi dan mengaibkan mereka
Sesi 7 – (Sambungan) Usul no 3 – Hadith yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kedudukan nabi-nabi dan mengaibkan mereka
Sesi 8 – (Sambungan) Usul no 3 – Hadith yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kedudukan nabi-nabi dan mengaibkan mereka
Sesi 9 – (Sambungan) Usul no 3 – Hadith yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kedudukan nabi-nabi dan mengaibkan mereka
Sesi 10 – (Sambungan) Usul no 3 – Hadith yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kedudukan nabi-nabi dan mengaibkan mereka
Sesi 11 – Usul No 4 – Hadith Yang Tidak Sesuai Dan Tidak Layak Dengan Kedudukan Malaikat Dan Mengaibkan Mereka
Sesi 12 – (Sambungan) Usul No 4 – Hadith Yang Tidak Sesuai Dan Tidak Layak Dengan Kedudukan Malaikat Dan Mengaibkan Mereka
Sesi 13 – (Sambungan) Usul No 4 – Hadith Yang Tidak Sesuai Dan Tidak Layak Dengan Kedudukan Malaikat Dan Mengaibkan Mereka
Sesi 14A – Usul No 4 – Hadith Yang Tidak Sesuai Dan Tidak Layak Dengan Kedudukan Malaikat Dan Mengaibkan Mereka & Sesi 14B- Usul No 5 – Hadith Yang Menggugat Kemutawatiran Al-Quran
Sesi 15 – (Sambungan) Usul No 5 – Hadith Yang Menggugat Kemutawatiran al-Quran
Sesi 16 – (Sambungan) Usul No 5 – Hadith Yang Menggugat Kemutawatiran Al-Quran
Sesi 17 – (Sambungan) Usul No 5 – Hadith Yang Menggugat Kemutawatiran Al-Quran
Sesi 18 – (Sambungan) Usul No 5 – Hadith Yang Menggugat Kemutawatiran Al-Quran
Sesi 19 – (Sambungan) Usul No 5 – Hadith Yang Menggugat Kemutawatiran Al-Quran
Sesi 20 – (Sambungan) Usul No 5 – Hadith Yang Menggugat Kemutawatiran Al-Quran
Sesi 21 – Usul No 6 – Hadith Yang Mengandungi Usul Takrif Ma’nawi (Penyelewengan Makna) Mestilah Diketepikan
Sesi 22 – (Ulangan) Usul No 5 – Hadith Yang Menggugat Kemutawatiran al-Quran
Sesi 23 – Usul no 7 – Hadith Yang Menyebutkan Secara Terperinci Kelebihan Setiap Surah Di Dalam Al-Quran
Sesi 24 – Usul no 7 – (Sambungan) Hadith Yang Menyebutkan Secara Terperinci Kelebihan Setiap Surah Di Dalam Al-Quran & Usul No 8 – Bercanggah Dengan Kaedah Bahasa Arab & Usul No 9 – Bercanggah Dengan Kenyataan Dan Pengalaman Manusia
Sesi 25 – Usul No 6 – Riwayat yang mengandungi unsur “Takrif Maknawi” atau pemesongan makna al-Quran adalah palsu
Sesi 26 – (Sambungan) Usul No 6 – Riwayat yang mengandungi Unsur Takrif Maknawi Atau Pemesongan Makna al-Quran adalah palsu
Sesi 27 – (Sambungan) Usul No 6 – Riwayat yang mengandungi Unsur Takrif Maknawi Atau Pemesongan Makna al-Quran adalah palsu
Sesi 28 – Usul No 10 – Riwayat-riwayat Yang Bercanggah Dengan Ajaran Al-Qur’an Yang Terang Dan Muhkam & Usul No 11 – Riwayat-riwayat Yang Bercanggah Dengan Aqal Yang Sihat Dan Sejahtera
Sesi 29 – Usul No 11 – Riwayat-riwayat Yang Bercanggah Dengan Aqal Yang Sihat Dan Sejahtera &
Usul No 12 – Hadith-hadith yang menyebut ‘Aaishah dengan Humairaa’ atau diseru oleh Nabi s.a.w. begitu kebanyakannya maudhu’
Sesi 30 – Usul No 13 – Riwayat Yang Bermula Dengan Seruan “Ya Ali”, Hanya Satu Hadith Yang Sahih
Sesi 31 – Usul No . 14 – Riwayat Adalah Palsu Jika, 1) Orang Yang Dikatakan Ada Dalam Riwayat Itu Sebenarnya Telah Mati,2) Orang Tersebut Belum Lahir atau 3) Belum Layak Untuk Dikaitkan Dengan Peristiwa Berkenaan
Sesi 32 – (Sambungan) Sesuatu Riwayat Adalah Palsu Jika, 1) Orang Yang Dikatakan Ada Dalam Riwayat Itu Sebenarnya Telah Mati, 2) Orang Tersebut Belum Lahir atau 3) Belum Layak Untuk Dikaitkan Dengan Peristiwa Berkenaan
Sesi 33 – (Sambungan) Usul No 14 – Hadith Palsu Jika Ada Orang Yang Sudah Meninggal Atau Belum Lahir Dalam Riwayat Tersebut
Sesi 34 – Usul No 15 – Hadith-hadith atau riwayat-riwayat yang mengemukakan sesuatu peristiwa atau perkara yang bercanggah dengan apa yang disepakati oleh ahli-ahli sejarah dan sekian ramai `ulama’ hadith yang mu`tabar, terutamanya apabila ada hadith sahih yang membatalkannya, semuanya sama ada maudhu` atau dhaif
Sesi 35 – (Sambungan) Usul No 15 – Hadith-hadith atau riwayat-riwayat yang mengemukakan sesuatu peristiwa atau perkara yang bercanggah dengan apa yang disepakati oleh ahli-ahli sejarah dan sekian ramai ulama’ hadith yang mu‘tabar, terutamanya apabila ada hadith sahih yang membatalkannya, semuanya sama ada maudhu` atau dhaif
Sesi 36 – (Sambungan) Usul No 15 – Hadits-hadits atau riwayat-riwayat yang mengemukakan sesuatu peristiwa atau perkara yang bercanggah dengan apa yang disepakati oleh ahli-ahli sejarah dan sekian ramai ulama’ hadits yang mutabar, terutamanya apabila ada hadits sahih yang membatalkannya, semuanya sama ada maudhu` atau dhaif
Sesi 37 – Usul No 16 – Riwayat-riwayat Yang Mencela Dan Memburuk-burukkan Isteri-isteri Nabi s.a.w Atau Sahabat Baginda Yang Mulia; Semua Hadith-hadith Begitu Adalah Dhaif Atau Palsu
Sesi 38 – (Sambungan) Usul No 16 – Riwayat-riwayat Yang Mencela Dan Memburuk-burukkan Isteri-isteri Nabi s.a.w Atau Sahabat Baginda Yang Mulia; Semua Hadith-hadith Begitu Adalah Dhaif Atau Palsu
Sesi 39 – (Sambungan) Usul No 16 – Riwayat-riwayat Yang Mencela Dan Memburuk-burukkan Isteri-isteri Nabi s.a.w Atau Sahabat Baginda Yang Mulia; Semua Hadith-hadith Begitu Adalah Dhaif Atau Palsu
Sesi 40 – (Sambungan) Usul No 16 – Riwayat-riwayat Yang Mencela Dan Memburuk-burukkan Isteri-isteri Nabi s.a.w Atau Sahabat Baginda Yang Mulia; Semua Hadith-hadith Begitu Adalah Dhaif Atau Palsu
Sesi 41 – (Sambungan) Usul No 16 – Riwayat-riwayat Yang Mencela Dan Memburuk-burukkan Isteri-isteri Nabi s.a.w Atau Sahabat Baginda Yang Mulia; Semua Hadith-hadith Begitu Adalah Dhaif Atau Palsu
Sesi 42 – (Sambungan) Usul 16 – Riwayat-Riwayat Yang Mencela Dan Memburukkan Isteri-Isteri Nabi s.a.w Atau Sahabat Baginda Yang Mulia, Semua Hadith-Hadith Begitu Adalah Dhaif Atau Palsu
Sesi 43 – Usul No 17 – Riwayat-riwayat Yang Menyatakan Sahabat Tertentu Dihukum Atau Dihina Dan Dimalukan Sama Ada Di Dunia Ataupun Di Akhirat Kerana Sesuatu Yang Tidak Jelas Salahnya Menurut Syari’at, Ianya Sama Ada Maudhu’ Atau Paling Tidak Pun Dha’if.
Sesi 44 – (Sambungan) Usul No 17 – Riwayat-riwayat Yang Menyatakan Sahabat Tertentu Dihukum Atau Dihina Dan Dimalukan Sama Ada Di Dunia Ataupun Di Akhirat Kerana Sesuatu Yang Tidak Jelas Salahnya Menurut Syari’at, Ianya Sama Ada Maudhu’ Atau Paling Tidak Pun Dha’if.
Sesi 45 – Sambungan Usul 17 – Riwayat-Riwayat Yang Menyatakan Sahabat Tertentu Dihukum Atau Dihina Dan Dimalukan samada di dunia mahupun Di Akhirat Kerana Sesuatu Yang Tidak Jelas Salahnya Menurut Syari’at. Ia Samada Maudhu’ atau Paling tidak pun Dha’if
Sesi 46 – Usul 18 – Cerita-cerita Yang Masyhur Tetapi Menyalahi Hadith Sahih Adalah Dhaif Atau Maudhu’
Sesi 47 – (Sambungan) Usul No 18 – Cerita-cerita Yang Masyhur Tetapi Menyalahi Hadith Sahih Adalah Dhaif Atau Maudhu’
Sesi 48 – (Sambungan) Usul No 18 – Cerita-cerita Yang Masyhur Tetapi Menyalahi Hadith Sahih Adalah Dhaif Atau Maudhu’
Sesi 49 – Usul No 19 – Hadith-hadith Tentang Maulid Nabi s.a.w Tidak Ada Satu Pun Yang Sahih, Bahkan Tidak Ada Satu Pun Dhaif, Semuanya Maudhu’
Sesi 50 – (Sambungan) Usul No 19 – Hadith-hadith Tentang Maulid Nabi s.a.w Tidak Ada Satu Pun Yang Sahih, Bahkan Tidak Ada Satu Pun Dhaif, Semuanya Maudhu’
Sesi 51 – Usul No 20 – Hadith-hadith Yang Dianggap Sebagai Sandaran Dan Punca Bagi Amalan dan Upacara “Haul” Tidak Ada Satu Pun Yang Sahih
Sesi 52 – Usul No 21 – Riwayat-riwayat Berkenaan Nur Muhammad Adalah Semuanya Palsu
Sesi 53 – (Sambungan) Usul No 21 – Riwayat-riwayat Berkenaan Nur Muhammad Adalah Semuanya Palsu
Sesi 54 – Usul No 22 – Riwayat-riwayat Yang Memperihalkan Keajaiban-keajaiban Semasa Kelahiran Nabi s.a.w
Sesi 55 – Usul 23 – Riwayat-riwayat Yang Mengatakan Aqal Adalah Kejadian Pertama Tidak Ada Satupun Yang Sahih, Bahkan Kebanyakannya Maudhu’
Sesi 56 – (Sambungan) Usul No 23 – Riwayat-riwayat Yang Mengatakan Aqal Adalah Kejadian Pertama Tidak Ada Satupun Yang Sahih, Bahkan Kebanyakannya Maudhu’
Sesi 57 – Usul 26 – Hadith-hadith Tentang Kelebihan Dan Keburukan Sayur-sayur Tertentu Semuanya Maudhu’
Sesi 58 – Usul No 28 – Hadith-hadith Tentang Kelebihan Permata-permata Tertentu Seperti Aqiq, Zamrud, Zabarjan Dan Seumpamanya Adalah Palsu Semuanya & Usul No 29 – Kelebihan Membela Burung Merpati Atau Ayam Jantan Berwarna Putih, Hadith-hadith Mengenainya Tidak Ada Satupun Yang Sahih, Malah Semuanya Maudhu’ Dan Karut
Sesi 59 – Usul No 28 – Hadith-hadith Tentang Kelebihan Permata-permata Tertentu Seperti Aqiq, Zamrud, Zabarjan Dan Seumpamanya Adalah Palsu Semuanya & Usul No 29 – Kelebihan Membela Burung Merpati Atau Ayam Jantan Bewarna Putih, Hadith-hadith Mengenainya Tidak Ada Satupun Yang Sahih, Malah Semuanya Maudhu’ Dan Karut
Sesi 60 – Usul No 31 – Hadith-hadith Tentang Kelebihan Berkhidhab (Memakai Inai Atau Pewarna Rambut, Janggut Dan Misai) Serta Keutamaannya Yang Luar Biasa Dan Bukan Alang Kepalang, Tidak Ada Satu Pun Daripadanya Sahih
Sesi 61 – Usul No 33 – Hadith-hadith yang menyatakan kelebihan sesuatu daripada sesuatu yang lain semuanya palsu kecuali satu hadith, iaitu hadith, “Kelebihan orang alim daripada orang abid (ahli ibadat) adalah seperti kelebihanku daripada orang yang paling kurang di kalangan mu…”
Sesi 62 – Usul No 34 – Hadith-hadith tentang kelebihan dan faedah memotong kuku pada hari-hari tertentu, juga hadith-hadith tentang kaifiat dan tertib memotong kuku tidak ada satu pun yang sahih, semuanya sama ada amat dhaif atau maudhu’
Sesi 63 – Usul No 35 – Tidak ada satupun hadith sahih atau hasan tentang kelebihan sembahyang sunat khusus dengan kaifiat dan bacaan-bacaan tertentu pada tiap-tiap hari atau tiap-tiap malam dalam seminggu. Kalau adapun hadith maudhu’
Sesi 64 – Usul No 36 – Riwayat-riwayat yang menyatakan kelebihan sembahyang pada hari atau malam bagi bulan tertentu seperti sembahyang Ragha’ib pada malam tertentu di bulan Rejab, sembahyang ‘Aasyuura dll semuanya maudhu’ kecuali sembahyang tarawih pada malam-malam di bulan Ramadhan
Sesi 65 – (Sambungan) Usul No 36 – Riwayat-riwayat yang menyatakan kelebihan sembahyang pada hari atau malam bagi bulan tertentu seperti sembahyang Ragha’ib pada malam tertentu di bulan Rejab, sembahyang ‘Aasyuura dll semuanya maudhu’ kecuali sembahyang tarawih pada malam-malam di bulan Ramadhan
Sesi 66 – Usul 37 – Riwayat-riwayat yang menyatakan kelebihan bulan Rejab serta kelebihan berpuasa dan beribadat padanya secara khusus, tidak ada satu pun yang sahih. Ia hanya berkisar di sekitar dha’if dan maudhu.
Sesi 67 – Usul 38 – Semua hadith-hadith yang menyatakan kelebihan malam Nisfu Sya’ban, kelebihan amalan-amalan tertentu pada malam itu dan kelebihan berpuasa pada keesokan harinya secara khusus, sama ada maudhu’ atau amat dha’if
Sesi 68 – (Sambungan) Usul 38- Semua hadith-hadith yang menyatakan kelebihan malam Nisfu Sya’ban, kelebihan amalan-amalan tertentu pada malam itu dan kelebihan berpuasa pada keesokan harinya secara khusus, sama ada maudhu’ atau amat dha’if
Sesi 69 – (Sambungan) Usul 38 – Semua hadith-hadith yang menyatakan kelebihan malam Nisfu Sya’ban, kelebihan amalan-amalan tertentu pada malam itu dan kelebihan berpuasa pada keesokan harinya secara khusus, sama ada maudhu’ atau amat dha’if
Sesi 70 – (Sambungan) Usul 38 – Semua hadith-hadith yang menyatakan kelebihan malam Nisfu Sya’ban, kelebihan amalan-amalan tertentu pada malam itu dan kelebihan berpuasa pada keesokan harinya secara khusus, sama ada maudhu’ atau amat dha’if & Usul No 39 – Riwayat yang menyatakan kelebihan beribadat khusus pada malam dua hari raya dan makbul doa pada malam itu tiada satu pun yang sahih
Sesi 71 – Usul No 40 – Hadith-hadith yang menyebutkan bulan-bulan atau hari-hari tertentu seperti hari Selasa atau Rabu dan lain-lain sebagai bulan-bulan atau hari-hari nahas atau hari bertuah boleh dikatakan semuanya palsu; yang paling baik pun ianya sangat dhaif.
Sesi 72 – Usul No 41 – Mana-mana Riwayat Yang Menyatakan Pada Abad Sekian-sekian, Tahun Sekian-sekian, Pada Bulan Sekian-sekian, Pada Hari Sekian Akan Berlaku Peristiwa Tertentu Dengan Tepat Dan Jelas, Semuanya Maudhu’
Sesi 73 – Usul No 42 – Hadith-hadith Yang Memuji Kehidupan Membujang Adalah Palsu
Sesi 74 – Usul No 41 – Tiada Hadith Abad Tertentu Akan Berlaku Sesuatu Peristiwa
Sesi 75 – Usul No 42 – Hadith Puji Kehidupan Membujang Dan Cela Hidup Berkeluarga Palsu
Sesi 76 – Usul No 43 – Riwayat Kelebihan Hidup Miskin Dan Papa Kedana Maudhu’ Semuanya
Sesi 77 – Usul No 44 – Tiada Hadith Sahih Kelebihan Orang Yang Bernama Muhammad
Sesi 78 – Usul No 45 – Hadith Pujian Atau Celaan Terhadap Tempat Atau Negeri Palsu
Sesi 79 – Usul No 45 & 46 – Hadith Anak Zina Tidak Akan Masuk Syurga Tiada Yang Sahih
Sesi 80 – Usul No 47 – Hadith Kelebihan Orang Yang Berwajah Cantik Palsu Semuanya