SAHIH AL-BUKHARI – KITAB HELAH-HELAH

Sesi 1 –Tentang Pelbagai Helah Dan Hadith-hadith Tentang Meninggalkan Helah
Sesi 2 – Bab – Helah Dalam Zakat
Sesi 3 – Bab – Helah Dalam Perkahwinan
Sesi 4 – Bab – Larangan Menipu Dalam Jual Beli
Sesi 5 – Bab- Larangan Perempuan Membuat Helah Terhadap Suami Bersama Dengan Madu-Madunya
Sesi 6 – Bab – Tentang Hibbah Dan Syafa’ah & Bab – Pegawai Yang Memungut Zakat Untuk Mendapatkan Hadiah Bagi Dirinya