SAHIH MUSLIM – KITAB ILMU

Sesi 1 – Bab – Larangan Mengikuti Ayat Al-Quran Yang Mutasyabih (Tidak Jelas Maksudnya) Dan Peringatan Atau Larangan Berselisih Tentang Al-Quran
Sesi 2 – Bab – Ilmu Diangkat Dan Diambil Dan Meluasnya Kejahilan Dan Fitnah Di Akhir Zaman & Bab – Orang Yang Memulakan Suatu Perkara Yang Baik Atau Tidak Baik Dan Orang Yang Menyeru Kepada Petunjuk Atau Kesesatan.