SAHIH AL-BUKHARI – KITAB MEMINTA PEMBERONTAK

Sesi 1 – Bab – Meminta Orang-orang Yang Berdegil Dan Orang-Orang Yang Murtad Supaya Bertaubat
Sesi 2 – (Sambungan) Bab – Meminta Orang-Orang Yang Berdegil Dan Orang-Orang Yang Murtad Supaya Bertaubat
Sesi 3 – Bab – Memerangi Orang-orang Khawarij Dan Orang-orang Yang Tidak Mempercayai Agama Setelah Dikemukakan Hujjah Kepada Mereka