SAHIH MUSLIM – KITAB PAKAIAN DAN PERHIASAN

Sesi 1 – Bab – Pengharaman Penggunaan Bekas-Bekas Daripada Emas Dan Perak Untuk Minum Dan Lain-Lain Kepada Lelaki Dan Perempuan & Bab – Pengharaman Penggunaan Bekas Emas Dan Perak Ke Atas Lelaki Dan Perempuan, Cincin Emas Dan Sutera Kepada Lelaki Dan Keharusannya Ke Atas Perempuan, Keharusan Sedikit Daripada Sutera Untuk Lelaki Selagi Tidak Melebihi Empat Jari.
Sesi 2 – (Sambungan) Bab – Pengharaman Penggunaan Bekas-Bekas Daripada Emas Dan Perak Untuk Minum Dan Lain-Lain Kepada Lelaki Dan Perempuan & Bab – Pengharaman Penggunaan Bekas Emas Dan Perak Ke Atas Lelaki Dan Perempuan, Cincin Emas Dan Sutera Kepada Lelaki Dan Keharusannya Ke Atas Perempuan, Keharusan Sedikit Daripada Sutera Untuk Lelaki Selagi Tidak Melebihi Empat Jari.
Sesi 3 – (Sambungan) Bab – Pengharaman Penggunaan Bekas-Bekas Daripada Emas Dan Perak Untuk Minum Dan Lain-Lain Kepada Lelaki Dan Perempuan & Bab – Pengharaman Penggunaan Bekas Emas Dan Perak Ke Atas Lelaki Dan Perempuan, Cincin Emas Dan Sutera Kepada Lelaki Dan Keharusannya Ke Atas Perempuan, Keharusan Sedikit Daripada Sutera Untuk Lelaki Selagi Tidak Melebihi Empat Jari.
Sesi 4 – Bab – Keharusan Memakai Pakaian Sutera Untuk Lelaki Jika Dia Mengalami Kegatalan Atau Seumpamanya & Bab – Larangan Lelaki Memakai Kain Yang Dicelup Dengan Celupan Berwarna Kuning Kemerahan & Bab – Kelebihan Memakai Kain Hibarah & Bab – Bersederhana Di Dalam Berpakaian Dan Berpada Dengan Yang Kasar Daripadanya & Bab – Keharusan Menggunakan Kain Baldu & Bab – Larangan Menggunakan Tilam Dan Pakaian Yang Lebih Daripada Keperluan
Sesi 5 – Bab – Pengharaman Mengheret Atau Melabuhkan Kain Dengan Sombong Dan Menyatakan Had Yang Harus Dalam Pemakaian Kain Dan Yang Digalakkan
Sesi 6 – Bab – Elok Memakai Sepatu Dan Sesuatu Lain Yang Sama Maksudnya
Sesi 7 – Bab – Haram Membuat Gambar Binatang Dan Haram Menggunakan Sesuatu Yang Ada Padanya Gambar Yang Tidak Dimuliakan.
Sesi 8 – Bab – Larangan Memelihara Anjing Dan Menggunakan Loceng Dalam Perjalanan & Bab – Larangan Memakaikan Tali Di Tengkuk Unta
Sesi 9 – Bab – Pengharaman Perbuatan Menyambung Rambut Dan Meminta Supaya Disambung Rambut, Perbuatan Mentatu Dan Meminta Supaya Ditatu, Memperhaluskan Bulu Kening Dan Meminta Diperhaluskan Bulu Kening, Menjarangkan Gigi Dan Perempuan-Perempuan Yang Mengubah Kejadian Allah & Bab – Perempuan Yang Berpakaian Tetapi Bertelanjang Yang Menarik Perhatian Orang Dan Yang Mendorong Orang