SAHIH AL-BUKHARI – KITAB PEMERINTAHAN

Sesi 1 – Bab- Kitab Pemerintahan & Bab – Firman Allah: Taatlah Kamu Kepada Allah Dan Taatlah Kamu Kepada Rasulnya Dan Kepada Pemerintah Dari Kalangan Kamu & Bab – Pemimpin-Pemimpin Itu Adalah Dari Kalangan Quraisy.
Sesi 2 – Bab – Pahala Orang Yang Memerintah Dengan Bijaksana & Bab – Dengar Dan Patuh Kepada Pemerintah Selagi Tidak Merupakan Maksiat
Sesi 3 – Bab – Orang Yang Dilantik Menjadi Pemerintah Lalu Dia Tidak Berkelakuan Baik Atau Tidak Ikhlas Dalam Pemerintahannya.
Sesi 4 – Bab – Hakim Boleh Memutuskan Hukuman Bunuh Ke Atas Orang Yang Wajib Dibunuh Tanpa Imam Atau Pemimpin Atasannya.
Sesi 5 – Bab – Mengadakan Saksi Terhadap Tulisan Yang Bercop.
Sesi 6 – Bab – Bilakah Seseorang Itu Layak Untuk Memegang Jawatan Hakim & Bab – Gaji Pemerintah dan Pegawai-pegawainya
Sesi 7 – Bab – Nasihat Imam Kepada Orang-Orang Yang Membawa Kes Kepadanya.(Pada Ketika Berlaku Dakwaan) & Bab- Adakah Boleh Hakim Juga Menjadi Saksi Dalam Sesuatu Kes?
Sesi 8 – Bab – Perintah Penguasa / Khalifah Apabila Dia Menghantar Dua Orang Gabenor Ke Suatu Tempat Supaya Mereka Saling Mentaati Dan Tidak Saling Menderhakai
Sesi 9 – Bab – Larangan Memuji Pemerintah Dan Apabila Keluar Dia Berkata Tidak Seperti Yang Diucapkan Di Hadapan Pemerintah Itu & Bab – Membuat Keputusan Terhadap Orang Yang Tidak Ada Di Hadapannya
Sesi 10 – Bab – Jika Pemerintah Memutuskan Dengan Zalim & Bab – Pemimpin Datang Kepada Suatu Kaum Lalu Dia Mendamaikan Antara Mereka.
Sesi 11 – Bab – Orang Yang Tidak Menghiraukan Celaan Orang Yang Tidak Mengetahui Tentang Pemerintahan
Sesi 12 – Bab – Imam Menyoal Siasat Pegawai-Pegawainya & Bab -Orang Kepercayaan Dan Para Penasihat Pemimpin & Bab – Bagaimana Imam Berbai`ah Dengan Orang Ramai.
Sesi 13 – (Sambungan) Bab – Bagaimana Pemimpin Berbai’ah Dengan Orang Ramai
Sesi 14 – Bab – Bai’ah Budak Kecil & Bab – Orang Yang Menarik Kembali Bai’ahnya & Bab -Berbai’ah Kerana Dunia
Sesi 15 – Bab – Perlantikan Khalifah
Sesi 16 – (Sambungan) Bab – Perlantikan Khalifah & Apa Maksud, “Akan Ada 12 Pemimpin Agung?”
Sesi 17 – Bab – Mengeluarkan Musuh Dan Orang-Orang Yang Disyaki Daripada Rumah Selepas Mengenali Mereka & Bab – Orang Yang Berharap Mati Syahid & Bab – Bercita-cita Kebaikan, Sabda Nabi s.a.w, “Seandainya Aku Punya Emas Sebesar Gunung Uhud”