SAHIH MUSLIM – KITAB TAUBAT

Sesi 1 – Kitab Taubat & Bab – Gugur Dosa-Dosa Dengan Istighfar Sebagai Taubat
Sesi 2 – Bab – Kelebihan Sentiasa Ingat Kepada Allah Dan Mengintai Peluang Untuk Urusan Akhirat
Sesi 3 – Bab – Keluasan Rahmat Allah Mengatasi KemurkaanNya
Sesi 4 – Bab – Penerimaan Taubat Kerana Melakukan Dosa-Dosa Walaupun Dosa Itu Dilakukan Berulang-Ulang
Sesi 5 – Bab – Firman Allah: “Sesungguhnya Perbuatan-perbuatan Yang Baik Itu Menghapuskan Dosa-dosa”
Sesi 6 – Bab – Keluasan Rahmat Allah Atas Orang-Orang Beriman Dan Penebusan Setiap Orang Islam Daripada Api Neraka
Sesi 7 – Bab – Hadith Taubat Ka’ab Bin Malik Dan Dua Sahabatnya
Sesi 8 – Bab – Tentang Hadith Al-Ifk (Kisah Dusta) Dan Penerimaan Taubat Orang Yang Melakukan Qaraf
Sesi 9 – (Sambungan) Bab – Tentang Hadis Al-Ifk ( Kisah Dusta) Dan Penerimaan Taubat Orang Yang Melakukan Qaraf
Sesi 10 – (Sambungan) Bab Tentang Hadis Al-Ifk ( Kisah Dusta) Dan Penerimaan Taubat Orang Yang Melakukan Qaraf