SAHIH AL-BUKHARI – KITAB PAKSAAN

Sesi 1 – Bab – Orang Yang Memilih Dipukul, Dibunuh Dan Dihina Daripada Menerima Kekufuran & Bab – Berkenaan Jual Beli Orang Yang Dipaksa Dan Seumpamanya Berhubung Dengan Hak Dan Selainnya & Bab – Tidak Sah Nikah Orang Yang Dipaksa
Sesi 2 – Bab – Kalau Seseorang Dipaksa Memberikan Atau Menjual Hambanya, Maka Pemberian Atau Jualan Itu Tidak Jadi & Bab – Kalau Seseorang Perempuan Dipaksa Berzina (Dirogol) Maka Tidak Dikenakan Had Ke Atasnya
Sesi 3 – Bab – Sumpah Seseorang Untuk Menjaga Kepentingan Sahabatnya