SUNAN ABI DAUD – KITAB NIKAH

Sesi 1 – Kitab Nikah & Bab – Hukum Dan Galakan Berkahwin & Usaha Untuk “Mematikan Pucuk” Adalah Haram
Sesi 2 – Bab – Perintah Mengahwini Perempuan Yang Beragama & Bab – Berkenaan Mengahwini Anak-Anak Dara & Bab – Larangan Mengahwini Perempuan Yang Tidak Boleh Beranak (Mandul)
Sesi 3 – Bab – Firman Allah : Penzina Lelaki Tidak Boleh Berkahwin Melainkan Dengan Penzina Perempuan.
Sesi 4 – Bab – Orang Yang Memerdekakan Hamba Sahaya Perempuannya Kemudian Mengahwininya.
Sesi 5 – Bab- Haram Kerana Penyusuan Itu Orang-Orang Yang Haram Kerana Keturunan & Bab – Tentang Bapa Susuan (Iaitu Kedudukan Suami Bagi Perempuan Yang Menyusukan Seseorang)
Sesi 6 – Bab – Berhubung Dengan Penyusuan Kepada Orang Yang Sudah Besar
Sesi 7 – Bab – Orang Yang Menghukum Haram (Menjadi Mahram) Dengan Sebab Penyusuan
Sesi 8 – Bab – Adakah Kurang Daripada Lima Penyusuan Mengharamkan (Menjadikan Mahram)?
Sesi 9 – Bab – Berhubung Dengan Pemberian Pada Ketika Menghentikan Penyusuan Kanak-Kanak & Bab – Perempuan Yang Dilarang Dihimpunkan Sebagai Isteri Oleh Seseorang.
Sesi 10 – (Sambungan) Bab – Perempuan Yang Dilarang Dihimpunkan Sebagai Isteri Oleh Seseorang & Tidak Dibenarkan Kahwin Melebihi Empat Orang Isteri
Sesi 11 – Bab – Berhubung Dengan Nikah Mut’ah & Bab – Tentang Syighar.
Sesi 12 – Bab – Tentang Nikah Tahlil ‘Cina Buta’ & Bab – Tentang Pernikahan Hamba Tanpa Keizinan Tuannya & Bab – Tentang Larangan Seseorang Meminang Setelah Orang Lain Masuk Meminang
Sesi 13 – Bab – Seseorang Melihat Perempuan Yang Mahu Dikahwininya & Bab – Wali (Khilaf Ulama’ Tentang Nikah Tanpa Wali)
Sesi 14 – Bab – Tentang Wali (Perbezaan Pendapat Ulama’ Tentang Nikah Tanpa Wali)
Sesi 15 – Bab – Tidak Boleh Larang Perempuan Daripada Berkahwin & Bab – Apabila Dua Orang Wali Mengahwinkan Seorang Perempuan
Sesi 16 – Bab – Meminta Perintah (Suruhan) Daripada Perempuan Supaya Mengahwinkannya & Bab – Tentang Gadis Yang Bapanya Nikahkan Dengan Tidak Meminta Perintah (Atau Suruhan) Daripadanya.
Sesi 17 – Bab – Tentang Janda & Wali Perlu Minta Izin Sebelum Mengahwinkan Seseorang Perempuan
Sesi 18 – Bab – Kufu (Setara Atau Sepadan) Dalam Perkahwinan (Kufu Yang Diambil Kira Dalam Islam)
Sesi 19 – Bab – Mas Kahwin (Jangan Berlebihan Dalam Meletakkan Maskahwin)
Sesi 20 – Bab – Nilai Mahar (Maskahwin) Yang Paling Minima.
Sesi 21 – Bab – Mengahwinkan Seseorang Dengan Menjadikan Upah Dari Pekerjaannya Yang Belum Diperolehi Sebagai Maskahwin.
Sesi 22 – Bab – Tentang Orang Yang Berkahwin Tetapi Dia Tidak Menyebutkan Maskahwinnya Sampai Mati.
Sesi 23 – Bab – Khutbah Nikah & Bab – Mengahwinkan Kanak-kanak Perempuan
Sesi 24 – Bab – Berada Di Rumah Isteri Yang Masih Dara & Wajib Berlaku Adil Di Antara Isteri-isteri & Maskahwin Itu Hak Perempuan
Sesi 25 – Bab – Orang Yang Berkahwin Dengan Seseorang Perempuan Tiba-tiba Didapatinya Perempuan Itu Sudah Mengandung
Sesi 26 – Bab – Tentang Giliran Di Antara Isteri-Isteri & Sebab Dan Hikmah Islam Membenarkan Lelaki Berkahwin Ramai
Sesi 27 – (Sambungan) Bab – Tentang Giliran Di Antara Isteri-isteri
Sesi 28 – Bab – Orang Yang Mensyaratkan Untuk Isterinya Tetap Berada Di Rumahnya & Bab – Tentang Hak Suami Ke Atas Isteri & Bab – Tentang Hak Isteri Ke Atas Suami.
Sesi 29 – Bab – Tentang Memukul Isteri-isteri & Bab – Perintah Menjaga Pandangan.
Sesi 30 – Bab – Tentang Menyetubuhi Perempuan-perempuan Tawanan Perang
Sesi 31 – Bab – Yang Merangkumi Pelbagai Hadith Berhubung Dengan Perkahwinan (Doa Ketika Hendak Bersetubuh Dan Doa Ketika Sedang Bersetubuh & Haram Mendatangi Isteri Pada Duburnya)
Sesi 32 – (Sambungan) Bab – Yang Merangkumi Pelbagai Hadith Berhubung Dengan Perkahwinan & Bab – Mendatangi Perempuan Yang Berhaidh & Bersentuh-sentuhan Kulit Dengannya & Bab – Tentang Kaffarah Orang Yang Mendatangi Perempuan Yang Berhaidh
Sesi 33 – Bab – Hadith-Hadith Berhubung Dengan ‘Azal’
Sesi 34 – Bab – Larangan Seseorang Menyebutkan Apa Yang Dilakukannya Dengan Isterinya