JAMI’ AT-TIRMIZI – KITAB DIYAT (SYARAHAN HADITH OLEH UST MUHD HANIEF AWANG YAHAYA)

Sesi 1 – Bab – Diyat Itu Berapa Dirham?
Sesi 2 – Bab – Orang Yang Dipecahkan Kepala Dengan Batu
Sesi 3 – Bab – Seorang Lelaki Yang Membunuh Anaknya
Sesi 4 – Bab – Wali Korban, Qisas Dan Pemberian Maaf
Sesi 5 – Bab – Diyat Janin (Anak Di Dalam Perut)
Sesi 6 – Bab – Adakah Isteri Mewarisi Diyat Suami?
Sesi 7 – Bab – Qasamah