SAHIH AL-BUKHARI – KITAB DIYAT

Sesi 1 – Kitab Diyat (Ganti Rugi Ataupun Pampasan Terhadap Jenayah Yang Dilakukan & Bab Firman Allah : ”Sesiapa Yang Membunuh Orang Mukmin Dengan Sengaja Maka Balasannya Ialah Jahanam)
Sesi 2 – (Sambungan) Kitab Diyat
Sesi 3 – Bab – Firman Allah, “Wahai Orang-orang Yang Beriman Diwajibkan Ke Atasmu Qishash”
Sesi 4 – Bab – (Kesan) Kemaafan Kerana Tersilap Membunuh Dirasakan Selepas Mati (Oleh Orang Yang Tersilap Membunuh Tersebut)
Sesi 5 – Bab – Kalau Seseorang Membunuh Dirinya Dengan Tersalah Maka Dia Tidak Berhak Mendapat Apa-apa Diyat
Sesi 6 – Bab – Sekiranya Sekumpulan Orang Mengenakan (Mencederakan / Membunuh) Seseorang, Adakah Mereka Semua Sekali Akan Dihukum Atau Diqisaskan?
Sesi 7 – Bab – Qasamah
Sesi 8 – Bab – Sesiapa Yang Mengintai Ke Dalam Rumah Orang Ramai Lalu Mereka Membutakan Matanya Maka Tiada Dikenakan Diyat Ke Atasnya ( Ya’ni Ke Atas Orang Yang Mebutakan Matanya)