SAHIH MUSLIM – KITAB FARAID

Sesi 1 – Bab – Orang Muslim Tidak Mewarisi Orang Kafir Dan Orang Kafir Tidak Mewarisi Orang Muslim
Sesi 2 – Bab – Pusaka Kalalah.
Sesi 3 – Bab – Pusaka Kalalah & Bab – Ayat Terakhir Yang Diturunkan Ialah Ayat Kalalah.
Sesi 4 – Bab – Sesiapa Yang Meninggalkan Harta Benda Maka Harta Itu Adalah Hak Pewaris-Pewarisnya.