SAHIH AL-BUKHARI – KITAB FARAID

Sesi 1 – Kitab Fara’id
Sesi 2 – Bab – Pusaka Dari Ayah Dan Ibunya
Sesi 3 – Bab – Pusaka Yang Diterima Datuk Bersama Ayah Dan Saudara Lelaki
Sesi 4 – Bab – Pusaka Yang Diterima Saudara-saudara Lelaki
Sesi 5 – Bab – Wala’ Adakah kepunyaan Orang Yang Memerdekakan