SAHIH AL-BUKHARI – KITAB HAIDH

SESI 1 – Bab – Bagaimana Permulaan Haidh?
SESI 2 – Bab – Perempuan Berhaidh Boleh Membasuh Kepala Suaminya Dan Menyikat Rambutnya & Bab – Seseorang Boleh Membaca Al-Quran (Dengan Meletakkan Kepala) Di Pangkuan Isterinya Yang Berhaidh
SESI 3 – Bab – Orang Yang Memakai Perkataan Nifas Untuk Haidh Dan Perkataan Haidh Untuk Nifas & Bab – Bersentuh-sentuhan Kulit Dengan Perempuan Yang Berhaidh
SESI 4 – Bab – Orang Yang Berhaidh Tidak Boleh Berpuasa & Bab – Orang Yang Berhaidh Boleh Melaksanakan Semua ibadat Haji Kecuali Tawaf Di Baitillah
SESI 5 – Bab – Istihadhah & Bab – Membasuh Darah Haidh
SESI 6 – Bab – I’tikaf “Mustahadhah” (Wanita Beristihadhah) & Bab – Bolehkah Perempuan Bersembahyang Menggunakan Kain Yang Dipakainya Pada Ketika Haidh?
SESI 7 – Bab – Perempuan Menggosok Dirinya Apabila Bersuci Daripada Haidh
SESI 8 – Bab – Perempuan Menyikat Rambut Ketika Mandi Untuk Bersuci Daripada Haidh & Bab -Perempuan Melepaskan Rambutnya Ketika Mandi Untuk Bersuci Daripada Haidh
SESI 9 –Bab – Firman Allah Azza Wa Jalla, “Yang Disempurnakan Kejadiannya Dan Yang Tidak Disempurnakan Kejadiannya”
SESI 10 – Bab – Datang Dan Perginya Haidh & Bab – Perempuan Yang Datang Haidh Tidak Boleh Mengqadha Solat
SESI 11 – Bab – Orang Yang Menyimpan (Menyediakan) Pakaian (Khusus Untuk Dipakai Pada Masa) Haidh Selain Pakaian Dipakai Pada Ketika Suci
SESI 12 – Bab – Kalau Seseorang Wanita Berhaidh Tiga Kali Dalam Sebulan & Dalam Kes Haidh Dan Mengandung Dakwaan Orang-orang Perempuan Dianggap Benar Selagi Ada Kemungkinan (Tentang Kebenarannya)
SESI 13 – Bab – Kekuningan Dan Kekeruhan Bukan Pada Hari-hari Haidh & Bab – Urat (Yang Menyebabkan Terkeluarnya Darah) Istihadhah
SESI 14 – Bab – Apabila Perempuan Yang Beristihadhah Melihat Kesucian Yakni Dengan Terhentinya Keluar Darah Haidh