SAHIH MUSLIM – KITAB HIBAH

Sesi 1 – Bab – Haram Mengambil Balik Sedeqah Atau Pemberian Selepas Diterima Oleh Orang Yang Diberi Kecuali Jika Diberi Kepada Anak Atau Keturunan Yang Lebih Bawah (Cucu, Cicit Dsb) & Bab – Larangan Mengutamakan Sebahagan Anak Daripada Sebahagian Yang Lain Dalam Memberikan Sesuatu Pemberian
Sesi 2 – Bab – Umra