JAMI’ AT-TIRMIZI – KITAB JIHAD (SYARAHAN HADITH OLEH UST MUHD HANIEF AWANG YAHAYA)

Sesi 1 – Bab – Seruan Kepada Islam Sebelum Berperang
Sesi 2 – Bab – Membakar Pokok Dan Meruntuhkan Bangunan
Sesi 3 – Bab – Siapakah Diberikan Harta Fai’?
Sesi 4 – Bab – Larangan Menyetubuhi Tawanan Perang Yang Hamil
Sesi 5 – Bab – Larangan membunuh Wanita Dan Kanak-Kanak
Sesi 6 – Bab – Sujud Syukur
Sesi 7 – Bab – Tentang Khianat
Sesi 8 – Bab – Mengambil Jizyah Daripada Majusi
Sesi 9 – Bab – Tentang Hijrah
Sesi 10 – Bab – Bai’ah Sumpah Setia Yang Dilakukan Oleh Wanita
Sesi 11 – Bab – Memberi Salam Kepada Ahli Kitab
Sesi 12 – Bab – Peninggalan Rasulullah
Sesi 13 – Bab – Waktu Yang Elok Untuk Menyerang
Sesi 14 – Bab – Kelebihan Jihad
Sesi 15 – Bab -Kelebihan Berkhidmat Pada Jalan Allah
Sesi 16 – Bab – Kelebihan Memanah Pada Jalan Allah
Sesi 17 – Bab – Peperangan Laut Dan Seterusnya
Sesi 18 – Bab -Siapakah Manusia Yang Terbaik?
Sesi 19 – Bab – Amalan Apakah Yang Paling Utama
Sesi 20 – Bab – Kelonggaran Bagi Orang-orang Yang Uzur Agar Tidak Keluar Berjihad
Sesi 21 – Bab – Tanda Atau Alamat
Sesi 22 – Bab – Pedang-pedang Dan Perhiasannya
Sesi 23 – Bab – Kuda Yang Disukai
Sesi 24 – Bab – Meminta Pertolongan
Sesi 25 – Bab – Tentang Ketaatan Kepada Imam
Sesi 26 – Bab – Orang Yang Mati Syahid Dalam Keadaan Berhutang