SAHIH MUSLIM – KITAB JIHAD DAN SIRAH

Sesi 1 – Kitab Jihad Dan Sirah
Sesi 2 – (Sambungan) Kitab Jihad Dan Sirah & Harus Menyerang Orang Kafir Yang Sampai Seruan Dakwah Islam Kepada Mereka
Sesi 3 – Bab – Perintah Supaya Mempermudahkan Perkara Dan Tidak Meliarkan Orang
Sesi 4 – Bab – Keharusan Membuat Helah Dalam Perang
Sesi 5 – Bab – Harus Membunuh Orang-Orang Perempuan Dan Kanak-Kanak Dalam Serangan Pada Waktu Malam Dengan Tidak Sengaja
Sesi 6 – Bab – al-Anfaal
Sesi 7 – Bab – Pembunuh Berhak Mendapat Harta “Salb” Orang Yang Dibunuh
Sesi 8 – Bab – Hukum Fai’
Sesi 9 – (Sambungan) Bab – Hukum Fai’
Sesi 10 – (Sambungan) Bab – Hukum Fai’
Sesi 11 – Bab – Mengikat Tawanan Dan Menahannya & Bab – Harus Melepaskannya Dengan Percuma
Sesi 12 – Bab – Harus Memerangi Orang Yang Membatalkan Perjanjiannya
Sesi 13 – Bab – Orang-orang Mujahirin Mengembalikan Kepada Orang Anshar Pokok Dan Buah Yang Telah Diberikan Kepada Mereka Sebagai “Manihah” Selepas Mereka Tidak Memerlukan Lagi
Sesi 14 – Bab – Peperangan Hunain
Sesi 15 – Bab- Peperangan Badar
Sesi 16 – Bab – Perjanjian Damai Hudaibiah
Sesi 17 – (Sambungan) Bab – Perjanjian Damai Hudaibiah
Sesi 18 – Bab – Peperangan Uhud
Sesi 19 – Bab -Gangguan Terhadap Nabi s.a.w. Daripada Oarang-Orang Musyrikin Dan Munafiqin
Sesi 20 – Bab – Pembunuhan Abu Jahal
Sesi 21 – Bab – Perang Khaibar
Sesi 22 – Bab – Peperangan Ahzab Iaitu Peperangan Khandaq
Sesi 23 – (Sambungan) Bab – Peperangan Ahzab Iaitu Perang Khandaq
Sesi 24 – Bab – Peperangan Zi Qarad
Sesi 25 – Bab – Orang-Orang Perempuan Ikut Serta Berperang Bersama Lelaki
Sesi 26 – Bab – Orang-Orang Perempuan Yang Ikut Serta Berperang Diberikan Hadiah Untuk Mereka