SAHIH MUSLIM – KITAB JUAL-BELI

Sesi 1 – Bab -Tidak Sah Jual Beli “Mulamasah” Dan “Murtabazah” & Bab – Tidak Sah Jual Beli Menggunakan Anak Batu Dan Jual Beli Barang Yang Ada Unsur Tipu Daya Di Dalamnya
Sesi 2 – Bab – Haram Menjual Anak Kepada Binatang Yang Masih Berada Di Dalam Kandungan & Bab – Haram Seseorang Menjual Di Atas Jualan Saudaranya Dan Haram Menawar Atas Tawaran Seseorang Dan Haram Melakukan “Najsy” Dan Haram “Tashriyah”
Sesi 3 – Bab – Hukum Menjual Binatang Yang Ditahan Susunya Dalam Labu Susu
Sesi 4 – Bab – Tidak Sah Menjual Barang Sebelum Diterima & Bab – Haram Menjual Selonggok Tamar Yang Tidak Diketahui Berapa Sukatannya Dengan Tamar Yang Bersukat
Sesi 5 – Bab- Adanya Khiar Majlis Untuk Dua Pihak Yang Melakukan Jual Beli & Bab – Orang Yang Ditipu Dalam Jual Beli
Sesi 6 – Bab – Larangan Menjual Buah Sebelum Nyata Baiknya Tanpa Syarat Dipotong
Sesi 7 – Bab – Pengharaman Menukar Buah Tamar Yang Masih Di Atas Pokok Dengan Tamar Yang Sudah Dipetik Kecuali Dalam Bab `Araya
Sesi 8 – Bab – Orang Yang Menjual Pokok Kurma Yang Ada Padanya Buah Kurma & Bab – Larangan Dari Melakukan “Muhaqalah” Dan “Muzabanah” Dan Dari “Mukhabarah” Dan Menjual Buah Sebelum Nyata Baiknya Dan Menjual “Mu`awamah” Iaitu Menjual Selama Beberapa Tahun
Sesi 9 – Bab – Menyewakan Tanah & Bab Menyewakan Tanah Dengan Makanan & Bab Menyewakan Tanah Dengan Makanan & Dengan Emas Dan Perak & Bab – Tentang Muzaara’ah Dan Penyewaan & Bab – Tanah Yang Diberikan.