SAHIH MUSLIM – KITAB MEMUTUSKAN PENGADILAN

Sesi 1 – Bab – Kecederaan Disebabkan Oleh Binatang, Lombong, Telaga Tidak Mengenakan Apa-apa Bayaran Gantirugi
Sesi 2 – Bab – Wajib Menghukum, Memutuskan Mengikut Satu Saksi Satu Sumpah
Sesi 3 – Bab – Kes Hindun
Sesi 4 – Bab – Larangan Dari Banyak Bertanya Atau Meminta Dengan Tidak Ada Keperluan Dan Larangan Tidak Suka Memberi Tetapi Suka Menerima
Sesi 5 – Bab – Larangan Hakim Membuat Keputusan Dalam Keadaan Marah
Sesi 6 – Bab -Sebaik-baik Saksi