SAHIH MUSLIM – KITAB NAZAR

Sesi 1 – Bab – Perintah Menyempurnakan Nazar & Bab – Larangan Daripada Bernazar Dan Sesungguhnya Nazar Itu Tidak Menolak Apa-Apa (Sedikitpun)
Sesi 2 – Bab -Tidak Boleh Ditunaikan Nazar Pada Maksiat Terhadap Allah Dan Pada Apa Yang Seseorang Itu Tidak Miliki
Sesi 3 – Bab – Orang Yang Bernazar Untuk Berjalan Kaki Ke Ka’bah & Bab – Berkenaan Kaffarah Nazar.