SUNAN ABI DAUD – KITAB PERCUKAIAN, HARTA RAMPASAN PERANG DAN PEMERINTAHAN

Sesi 1- Bab – Kewajipan Pemimpin Atas Apa Yang Menjadi Hak Rakyatnya
Sesi 2 – Bab – Orang Buta Yang Diberikan Jawatan
Sesi 3 – Bab – Melantik Setiausaha
Sesi 4 – Bab – Memilih Pengganti Pemimpin
Sesi 5 – Bab – Gaji Penjawat Awam
Sesi 6 – Bab – Kewajipan Pemerintah
Sesi 7 – Bab- Pemberian Rezeki Kepada Zuriat
Sesi 8 – Bab – Mengatur Dalam Pemberian
Sesi 9 – Bab – Bahagian Harta Fai Untuk Nabi s.a.w Sebelum Ia Dibahagikan
Sesi 10- (sambungan) Bab – Bahagian Harta Fai Untuk Nabi s.a.w Sebelum Ia Dibahagikan
Sesi 11- (Sambungan) Bab – Bahagian Harta Fai Untuk Nabi s.a.w Sebelum Ia Dibahagikan
Sesi 12 – (Sambungan) Bab – Bahagian Harta Fai Untuk Nabi s.a.w Sebelum Ia Dibahagikan
Sesi 13 – Bab – Tempat-tempat Pembahagian Khumus dan Bahagian Ahli Kerabat
Sesi 14 – Bab – Tempat-tempat Pembahagian Khumus dan Bahagian Ahli Kerabat
Sesi 15- Bab – Tempat-tempat Pembahagian Khumus dan Bahagian Ahli Kerabat
Sesi 16 – (Sambungan) Bab – Tempat-tempat Pembahagian Khumus dan Bahagian Ahli Kerabat
Sesi 17 – (Sambungan) Bab – Tempat-tempat Pembahagian Khumus dan Bahagian Ahli Kerabat
Sesi 18 – Bab – Bagaimana Yahudi dikeluarkan dari Madinah
Sesi 19 – Bab – (Sambungan) Bagaimana Yahudi dikeluarkan dari Madinah
Sesi 20 – Bab – Khabar Bani Nadhir
Sesi 21 – (Sambungan) Bab – Khabar Bani Nadhir
Sesi 22 – Bab – Kisah Makkah
Sesi 23 – Bab – Pembukaan Thaif
Sesi 24 – Bab – Pengusiran Yahudi Dari Jazirah Arab
Sesi 25 – Bab – Negeri yang ditaklukkan (untuk memberikan pajak)
Sesi 26 – Bab – Mewaqafkan tanah Iraq yang subur
Sesi 27 – Bab – Mengambil Jizyah Dari Majusi
Sesi 28 – Bab – Mengambil Jizyah Dengan Kasar
Sesi 29 – Bab – Kafir Dzimmi Yang Memeluk Islam
Sesi 30 – Bab – Pemimpin menerima hadiah daripada musyrikin
Sesi 31 – Bab – Pemberian tanah-tanah bernilai kepada rakyat
Sesi 32 – Bab – Pemberian tanah-tanah bernilai kepada rakyat
Sesi 33 – Bab – Pemberian tanah-tanah bernilai kepada rakyat
Sesi 34 – Bab – Sesiapa Yang Menghidupkan Tanah Mati (Maka) Ia Menjadi Haknya
Sesi 35 – Bab- Pemberian tanah-tanah bernilai kepada rakyat
Sesi 36 – Bab – Sesiapa Yang Menghidupkan Tanah Mati (Maka) Ia Menjadi Haknya
Sesi 37 – (Sambungan) Bab – Sesiapa Yang Menghidupkan Tanah Mati (Maka) Ia Menjadi Haknya & Bab – Membeli Tanah Kharaj
Sesi 38 – Bab -Tanah Yang Seseorang Ketua (Pemimpin) Khususkan Untuk Dirinya
Sesi 39 – Bab- Membongkar Kubur Lama