SAHIH MUSLIM – KITAB PERKAHWINAN

SESI 1 – Bab – Elok Berkahwin Bagi Orang Yang Berkeinginan Untuk Berkahwin
SESI 2 – Bab – Anjuran Kepada Orang Yang Ternampak Perempuan Supaya Mendatangi Isterinya
SESI 3 – Bab – Haram Menghimpunkan Di Antara Seorang Perempuan Dan Mak Saudaranya
SESI 4 – Bab – Haram Meminang Atas Pinangan Seseorang
SESI 5 – Bab – Meminta Izin Dari Janda Untuk Mengahwinkannya Dengan Sebutan Darinya Dan Anak Dara Dengan Diamnya
SESI 6 – Bab – Keharusan Ayah Mengahwinkan Anak Perempuannya Yang Masih Kecil
SESI 7 – (Sambungan) Bab – Keharusan Ayah Mengahwinkan Anak Perempuannya Yang Masih Kecil
SESI 8 – Bab – Elok Berkahwin Dan Mengahwinkan (Orang Lain Pada Bulan Syawal)
SESI 9 – Bab – Kelebihan Seseorang Memerdekakan Hambanya Kemudian Berkahwin Dengannya
SESI 10 – (Sambungan) Bab – Kelebihan Seseorang Memerdekakan Hambanya Kemudian Berkahwin Dengannya
SESI 11 – Bab – Perkahwinan Zainab Binti Jahsh Dan Turunnya Ayat Hijab Dan Bab – Membuktikan Adanya Kenduri Kahwin
SESI 12 – Bab – Perintah Menerima Jemputan Orang Yang Menjemput
SESI 13 – Bab – Hukum ‘Azal & Bab Haram Menyetubuhi Perempuan Tawanan Yang Sedang Mengandung
SESI 14 – Bab – Keharusan Ghilah (Menyetubuhi Perempuan Yang Sedang Menyusukan Anak)