JAMI’ AT-TIRMIZI – KITAB PERUBATAN (SYARAHAN HADITH OLEH UST MUHD HANIEF AWANG YAHAYA)

Sesi 1 – Bab – Demam Panas
Sesi 2 – Bab – Ubat Dan Galakan Menggunakannya
Sesi 3 – Bab – Minum Kencing Unta
Sesi 4 – Bab – Larangan Dari Berubat Dengan Benda-benda Yang Memabukkan
Sesi 5 – Bab – Berubat Dengan Inai
Sesi 6 – Bab – Rukyah Kerana Gangguan Makhluk Halus
Sesi 7 – Bab – Jampi Dan Ubat-ubatan
Sesi 8 – Bab – Larangan Dari Menggunakan Tangkal
Sesi 9 – Bab – Ghiilah (Menyetubuhi Isteri Yang Menyusu)
Sesi 10 – Bab – Berubat Dengan Madu