SAHIH AL-BUKHARI – KITAB PERUBATAN

Sesi 1 – Bab- Tidak Diturunkan Allah Satu Penyakit Melainkan Diturunkan Untuknya Penawar
Sesi 2 – Bab – Berubat Dengan Madu & Berubat Dengan Susu Unta
Sesi 3 – Bab – Talbinah (Sejenis Kuih, “Koleh”) Untuk Orang Sakit
Sesi 4 – Bab – Orang yang Berubat Atau Mengubati Orang Lain Dengan Besi Panas, Keutamaan Orang Yang Tidak Pernah Berubat dengan Besi Panas
Sesi 5 – Bab – Sakit (Bengkak) Tekak & Al-Manna Ubat untuk Mata
Sesi 6 –Bab – Ubat Ladud (Ubat Yang Disumbat Dalam Mulut) & Sakit Bengkak Tonsil & Ubat Sakit Perut
Sesi 7 – Bab – Deman Itu Adalah Sebahagian Dari Wap Neraka Jahanam &Wabak Ta’un
Sesi 8 – Bab – Jampi Dengan Al-Quran Dan Ayat-Ayat Atau Surah–surah Pelindung
Sesi 9 – Bab – Jampi Nabi s.a.w
Sesi 10 – Bab – Mengambil Sempena Buruk Dengan Burung
Sesi 11 – Bab – Mengambil Sempena Buruk Dengan Sesuatu
Sesi 12 – Bab – Sihir
Sesi 13 – Bab – Syirik Dan Sihir Adalah Di Antara Perkara Yang Membinasakan
Sesi 14 – Bab – Lahamah -Dalam Islam, Tiada Burung Hantu Yang Membawa Nahas