SAHIH MUSLIM – KITAB PUASA

SESI 1 – Bab – Kelebihan Bulan Ramadhan
SESI 2 – Bab – Kewajipan Puasa Ramadhan Bila Kelihatan Anak Bulan, Kewajipan Berhenti Puasa Bulan Ramadhan Keran Nampak Anak Bulan
SESI 3 – Bab – Menyatakan Masuk Ke Dalam Puasa Berlaku Dengan Terbitnya Fajar
SESI 4 – Bab – Larangan Menyambung Puasa
SESI 5 – Bab – Menyatakan Mencium Pada Ketika Berpuasa Tidak Diharamkan Kepada Orang Yang Ciuman Itu Tidak Membangkitkan Syahwatnya
SESI 6 – Bab – Pengharaman Keras Bersetubuh Pada Siang Hari Di Bulan Ramadhan Pada Orang Yang Berpuasa
SESI 7 – Bab – Harus Berpuasa Dan Tidak Berpuasa Pada Bulan Ramadhan Bagi Musafir
SESI 8 – Bab – Elok Tidak Berpuasa Bagi Orang Yang Mengerjakan Haji Di Arafah Pada Hari Arafah
SESI 9 – Bab – Haram Berpuasa Pada Dua Hari Raya
SESI 10 – Bab -Harus Menta’khirkan Qada Puasa Bulan Ramadhan Selagi Tidak Datang Ramadhan Yang Berikutnya Bagi Orang Tidak Berpuasa Kerana Keuzuran
SESI 11 – Bab – Kelebihan Puasa
SESI 12 – Bab – Kelebihan Berpuasa Di Jalan Allah
SESI 13 – Bab – Larangan Berpuasa Sepanjang Tahun Kepada Orang Yang Mendapat Mudharat Dengan Berpuasa Itu
SESI 14 – Bab – Berpuasa Bulan Sya’baan
SESI 15 – Bab – Kelebihan Malam Lailatul Qadar, Galakan Supaya Mencarinya Dan Menyatakan Waktu Yang Diharap Mendapatnya