SAHIH AL-BUKHARI – KITAB CITA-CITA

SESI 1 – Bab – Orang Yang Bercita-cita Untuk Mati Syahid & Bab – Bercita-citakan Kebaikan
SESI 2 – Bab – Kata-kata Nabi s.a.w, “Sekiranya Saya Mengetahui Urusan Saya Yang Akan Datang” & Bab – Kalaulah Begini-begini & Bab – Bercita-cita Mendapatkan Al-Qur’an Dan Ilmu
SESI 3 –Bab – Angan-angan, Cita-Cita Dan Kemahuan Yang Dilarang & Bab – Kata-kata Seseorang, “Kalau Tidak Kerana Allah Nescaya Kita Tidak Dapat Petunjuk”