SAHIH MUSLIM – KITAB SUMPAH

Sesi 1 – Bab – Kitab Qasamah [Sumpah Atas Pembunuhan]
Sesi 2 – (Sambungan) Bab – Perbincangan Tentang Kitab Sumpah Atas Pembunuhan
Sesi 3 – (Sambungan) Bab – Perbincangan Tentang Kitab Sumpah Atas Pembunuhan
Sesi 4 – (Sambungan) Bab – Perbincangan Tentang Kitab Sumpah Atas Pembunuhan.
Sesi 5 – Bab – Orang Yang Mengganggu Ketenteraman Awam & Orang-Orang Murtad.
Sesi 6 – (Sambungan) Bab – Orang Yang Mengganggu Ketenteraman Awam & Orang-Orang Murtad.
Sesi 7 – (Sambungan) Bab – Orang Yang Mengganggu Ketenteraman Awam & Orang-Orang Murtad.
Sesi 8 – Bab – Thabit Qisas Kerana Membunuh Dengan Batu & Selainnya Berupa Benda-Benda Tajam & Berat
Sesi 9 – Bab – Orang Yang Menceroboh Nyawa Seseorang Manusia Ataupun Anggotanya
Sesi 10 – Bab – Perkara Yang Diharuskan Dengan Sebabnya Nyawa Seseorang Islam
Sesi 11 – Bab – Memberatkan Pengharaman Darah,Kehormatan & Harta Benda
Sesi 12 – Bab – Diterima Pengakuan Membunuh & Memberi Kuasa Kepada Keluarga Yang Terbunuh Untuk Membunuh Balas.
Sesi 13 – Bab – Bayaran Ganti Rugi Kerana Menyebabkan Anak Didalam Kandungan Itu Keluar Dalam Keadaan Sudah Mati