SUNAN ABI DAUD – KITAB THALAQ

Sesi 1 – Bab – Tentang Orang Yang Menghasut Seseorang Perempuan Terhadap Suaminya & Bab – Tentang Perempuan Meminta Suaminya Menceraikan Mana-mana Isterinya
Sesi 2 – Bab – Tentang Makruhnya Thalaq & Tidak Boleh Bergurau Senda Berkenaan Cerai & Bab – Tentang Thalaq Sunnah Dan Cara Rujuk Selepas Bercerai
Sesi 3 – (Sambungan) Bab -Tentang Thalak Sunnah & Iddah Perempuan Yang Diceraikan & Iddah Perempuan Yang Mengandung Semasa Diceraikan
Sesi 4 – Bab – Berhubung Dengan Nasakhnya Rujuk Selepas Thalak Tiga
Sesi 5 – (Sambungan) Bab – Berhubung Dengan Nasakhnya Rujuk Selepas Thalak Tiga & Maksud “Thalaq Tiga” Dan Pembahagiannya
Sesi 6 – Bab – Tentang Sunnah Thalak Hamba & Sistem Perhambaan Adalah Mu’allaq (Tidak Dimansukh)
Sesi 7 – Bab – Cerai Sebelum Kahwin & Bab – Tentang Cerai Dengan Tersalah & Thalaq Kerana Dipaksa Adalah Tidak Jatuh & Bab – Cerai Dengan Bergurau
Sesi 8 – Bab – Baki Perbincangan Tentang Dimansukhnya Rujuk Selepas Thalak Tiga.
Sesi 9 – (Sambungan) Bab – Baki Perbincangan Tentang Dimansukhnya Merujuk Selepas Thalak Tiga & Pembahagian Thalak Ba’in (Thalak Yang Tidak Boleh Dirujuk) & Masalah Thalaq Tiga Dengan Satu Lafaz)
Sesi 10 – Bab – Behubung Dengan Lafaz-Lafaz Yang Dimaksudkan Niat Dengannya & Bab – Pilihan Yang Diberikan Oleh Suami Kepada Isteri
Sesi 11 – Bab – Kata Seseorang Kepada Isterinya Urusan Ceraimu Berada Di Tanganmu
Sesi 12 – Bab – Thalak Putus & Bab – Was-was Thalak
Sesi 13 – Bab- Seseorang Berkata Kepada Isterinya, “Wahai Saudara Perempuanku”
Sesi 14 – Bab -Tentang Zihar
Sesi 15 – (Sambungan) Bab – Tentang Zihar
Sesi 16 – (Sambungan) Bab – Tentang Zihar & Bab – Tentang Khulu’ (Tebus Thalaq)
Sesi 17 – (Sambungan) Bab – Tentang Khulu’ (Tebus Thalak) & Iddah Perempuan Yang Mengkhulu’
Sesi 18 – Bab -Hamba Wanita Yang Dimerdekakan Dalam Keadaan Dia Merupakan Isteri Kepada Seseorang Yang Merdeka Atau Seorang Hamba & Bab – Orang Yang Berpendapat Suaminya (Suami Barirah) Itu Orang Merdeka
Sesi 19 – Bab – Sampai Bilakah Ada Hak Khiyar Untuk Hamba Perempuan? & Bab – Apabila Salah Seorang Daripada Suami Isteri Itu Memeluk Agama Islam & Bab – Selama Manakah Isteri Seseorang Itu Dikembalikan Kepadanya Setelah Dia Memeluk Agama Islam Selepas Isterinya?
Sesi 20 – Bab – Orang Yang Memeluk Agama Islam Dalam Keadaan Dia Mempunyai Isteri Lebih Dari Empat Orang & Bab – Apabila Salah Seorang Daripada Dua Ibu Bapa Memeluk Agama Islam, Siapakah Yang Berhak Mendapat Hak Menjaga Anak?
Sesi 21 – Bab – Tentang Hukum Li’an
Sesi 22 – (Sambungan) Bab – Tentang Hukum Li’an & Khilaf Ulama’ Tentang Hukum Li’an Dan Sebab Li’an Dan Anak Itu Dibinkan Kepada Ibu Bukan Kepada Bapa
Sesi 23 – (Sambungan) Bab -Tentang Hukum Li’an.
Sesi 24 – (Sambungan) Bab – Tentang Hukum Li’an & Kadar Yang Dipanggil Zina
Sesi 25 – Bab – Apabila Seseorang Syak Tentang Anak & Bab – Hukuman Berat Kerana Menafikan Anak & Bab – Dakwaan Anak Daripada Perzinaan
Sesi 26 – Bab – Ahli-Ahli Ilmu Qiafah & Bab – Orang Yang Berpendapat Perlu Menggunakan Cabutan Undi Apabila Beberapa Orang Bertengkar Berhubung Dengan Anak & Bab – Bentuk-bentuk Nikah Yang Diamalkan Oleh Orang-orang Di Zaman Jahiliyah
Sesi 27 – Bab – Anak Adalah Kepunyaan Suami Yang Sah
Sesi 28 – Bab -Siapakah Yang Lebih Berhak Untuk Menjaga Anak?
Sesi 29 – Bab – Tentang Iddah Perempuan Yang Dicerai & Bab – Pemansukhan Apa-apa Yang Dikecualikan Daripada Iddah Perempuan-perempuan Yang Diceraikan & Bab – Ruju’
Sesi 30 – Bab – Terjatuh Thalak Dalam Keadaan Ghaib & Bab – Tentang Nafkah Perempuan Yang Dicerai Putus (Yakni Tidak Boleh Dirujuk Lagi)
Sesi 31 – (Sambungan) Bab – Tentang Nafkah Perempuan Yang Dicerai Putus (Yakni Tidak Boleh Dirujuk Lagi)
Sesi 32 – Bab – Orang-orang Yang Membantah Fatimah Kerana Mengemukakan Hadith Itu & Khilaf Ulama’ Sama Ada Perempuan Yang Beriddah Boleh Keluar Waktu Siang Atau Tidak
Sesi 33 – Bab – Perkabungan Perempuan Yang Kematian Suami
Sesi 34 – Bab – Bolehkah Perempuan Yang Kematian Suami Berpindah? & Perempuan Yang Kematian Suaminya Wajib Berkabung & Perkara-perkara Yang Perlu Dijauhi Oleh Perempuan Yang Beriddah Semasa Berkabung
Sesi 35 – Bab- Iddah Perempuan Yang Mengandung & Hikmat Hak Thalaq Diberikan Kepada Suami (Dan Bukannya Kepada Isteri)
Sesi 36 – Bab – Isteri Yang Dicerai Putus (Talak Tiga) & Bab: Besarnya Dosa Zina