SAHIH MUSLIM – KITAB TAQDIR

Sesi 1 – Bab – Kaifiat Kejadian Manusia Di dalam Perut Ibunya Dan Perihal Ditulis Rezeki, Ajal, Amalan, Celaka Dan Bahagianya Seseorang Itu
Sesi 2 – (Sambungan) Bab – Kaifiat Kejadian Manusia Di Dalam Perut Ibunya Dan Perihal Ditulis Rezeki, Ajal, Amalan, Celaka Dan Bahagianya Seseorang Itu
Sesi 3 – Bab – Perbantahan Adam Dan Musa a.s & Bab – Allah Membalik-balikkan Hati Manusia Mengikut Dia Kehendaki
Sesi 4 – Bab -Segala Perkara Berlaku Menurut Takdir & Bab- Ditaqdirkan Kepada Anak Adam Nasibnya Daripada Zina Dan Selainnya & Bab – Makna Setiap Yang Dilahirkan Diatas Fitrah Dan Hukum Kanak-Kanak Orang Kafir Dan Orang-Orang Islam Yang Mati
Sesi 5 – Bab – Menyatakan Ajal, Rezeki Dan Selainnya Tidak Lebih Dan Tidak Kurang Daripada Ketentuan Allah