Mengenali Hadith Dhaif Dan Palsu (Perbincangan Secara Ringkas)

Sesi 1 – 99 Usul Dirayah Untuk Mengenal Pasti Hadith-Hadith Dha’if Dan Maudhu’
Sesi 2 – 99 Usul Dirayah Untuk Mengenal Pasti Hadith-Hadith Dha’if Dan Maudhu’
E-BOOK – 99 Usul Dirayah Untuk Mengenal Pasti Hadith-Hadith Dha’if Dan Maudhu’