JAMI’ AT-TIRMIZI – MUQADDIMAH

Sesi 1 – Biodata Pengarang Kitab Jami’ Tarmizi (Imam at-Tirmizi)
Sesi 2 – Pengenalan, Kelebihan Dan Keistimewaan Kitab Jami’ at-Tirmizi & Tujuan Jami’ at-Tirmizi Ditulis
Sesi 3 – Mazhab Imam at-Tarmizi & Kedudukan Jarh Dan Ta’dil Yang Dibuat Oleh Imam Tarmizi
Sesi 4 – (Sambungan) Kedudukan Jarh Dan Ta’dil Yang Dilakukan Oleh Imam at-Tirmizi
Sesi 5 – Ciri-Ciri Istimewa Yang Terdapat Dalam Jami’ at-Tirmizi [Penjelasan Bagi Hadith yang Ada ”illat (Cacat), Imam at-Tarmizi mengkritik Hadith Dan Mengulasnya Mengikut Pendapatnya Sendiri]