SAHIH AL-BUKHARI – KITAB FARDHIL KHUMUS

Sesi 1 – Bab – Kewajipan Khumus
Sesi 2 – Bab – Nafkah Isteri-isteri Nabi s.a.w Selepas Kewafatan Baginda
Sesi 3 – Bab – Khumus Adalah Untuk Keperluan Mendesak Rasulullah s.a.w Dan Untuk Orang-orang Miskin
Sesi 4 – Bab – Baju Besi, Tongkat, Pedang, Mangkuk, Cincin, Dan Apa-apa Yang Digunakan Oleh Para Khulafa’ Selepas Kewafatan Nabi s.a.w
Sesi 5 – Bab – Harta Rampasan Perang Itu Adalah Untuk Orang Yang Hadir Dalam Peperangan & Mengikuti Peperangan
Sesi 6 – Bab – Bila Imam Mengutuskan Utusan untuk Semua Hajat
Sesi 7 – (Sambungan) Bab – Dalil Tentang Khumus Adalah Untuk Keperluan Mendesak Rasulullah s.a.w Dan untuk Orang-Orang Miskin
Sesi 8 – Bab – Dalil Bahawa Khumus Itu Adalah Hak Imam Dan Dia Boleh Memberikannya Kepada Sebahagian Kerabatnya
Sesi 9 – Bab – Apa Yang Diberikan Oleh Rasulullah s.a.w Kepada Orang Yang Dijinakkan Hati Mereka