SAHIH MUSLIM – KITAB ADAB

Sesi 1 – Bab – Larangan Memakai Kuniyah Abi Al-Qasim & Bab – Menyatakan Nama-nama Yang Dianggap Elok
Sesi 2 – Bab – Elok Menukar Nama Yang Jelik Kepada Nama Yang Baik Dan Mengubah Nama Barrah Kepada Zainab Dan Juwairiyah Dan Seumpamanya & Bab – Larangan Menamakan Seseorang Dengan Malik Al-Amlak Dan Malik Al-Muluk
Sesi 3 – Bab – Elok Mentahnik Anak Yang Baru Lahir Dan Elok Membawanya Kepada Orang Soleh Untuk Mentahniknya & Bab – Keharusan Menamakan Anak Pada Hari Kelahirannya Dan Elok Menamakan Anak-anak Dengan Nama Abdillah, Ibrahim Dan Nama-nama Nabi a.s
Sesi 4 – Bab – Meminta Izin & Bab – Larangan Orang Yang Meminta Izin Menyahut Dengan Berkata “Aku” Apabila Ditanya Siapa itu